dnes je 15.6.2024

Evidenční list dítěte v MŠ/Matriční list/List evidence dítěte - vzorGarance

1.6.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Novela zákona o pedagogických pracovnících k 1. 9. 2023 a novela školského zákona k 1. 1. 2024Garance

14.6.2023, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dne 1. 6. 2023 schválil Senát návrh novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vedle…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor - Zřizovací listina školské právnické osobyGarance

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o odlišnou organizaci školního rokuGarance

13.12.2022, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

VYSVĚTLENÍ: Všechny texty psané kurzívou smažte a doplňte příslušné údaje, z uvedených možností  a) až c) resp. A) a B) jednu vyberte, ostatní…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Aktuality ve vzdělávání ve školním roce 2022/2023Garance

17.10.2022, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

S čím se budou ředitelé škol a školských zařízení potýkat v tomto školním roce? Pojďme se společně podívat na ty nejdůležitější změny, které se Vás dotýkají.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Nové šablony OP JAK a vzdělávací akce - otázky a odpovědiGarance

25.9.2022, Ing. Jan Šašek, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Nová vlna šablon v rámci nového OP JAKGarance

31.8.2022, Ing. Jan Šašek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nový operační program Jan Ámos Komenský (dále OP JAK) s sebou přináší novou dotační příležitost pro podporu rozvoje vzdělávání a navazuje tak na předchozí tzv. šablonové projekty z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola / Школа…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Oznámení o ukončení vzdělávání v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

v mateřské/základní/střední škole, jejíž činnost vykonává

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v ukrajinštiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Дітей приймають у Дитячий садок (ДС) з метою перебування протягом всього дня. Батьки самі обирають оптимальну кількість годин для перебування своєї дитини у…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Evidenční list pro dítě v MŠ v češtině/ukrajinštiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ/  ОБЛІКОВА КАРТКА ДИТИНИ У ДИТЯЧОМУ…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v češtiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děti jsou do Mateřské školy (MŠ) přijímány na celodenní docházku. Rodiče si sami zvolí optimální počet hodin pro pobyt svého dítěte v MŠ.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace v ukrajinštině - Předškolní vzdělávání v ČRGarance

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Завдання дошкільної освіти

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách - změny ve vyhláškách o předškolním a základním vzděláváníGarance

10.8.2021, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo novelu vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Jaké změny ve financování přinesla novela školského zákona č. 284/2020 Sb.Garance

24.9.2020, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rok 2020 je bohatý na novelizace školských právních předpisů. O prázdninách vyšly celkem 2 novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podíváme se na novelu vydanou pod číslem 284/2020…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zajištění školního stravováníGarance

17.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Objektivizace ukazatelů spotřebního košeGarance

17.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Nutriční doporučeníGarance

17.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Nová pravidla financování asistenta pedagoga od 1. 1. 2020Garance

1.10.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

V průběhu prázdninových měsíců vyšly ve Sbírce zákonů dva nové právní předpisy – nařízení vlády č. 195/2019 Sb. a vyhláška č. 196/2019 Sb. Těmito právními předpisy se novelizují dvě nařízení vlády a čtyři vyhlášky v částech souvisejících s novým financováním…

Přístupné pro: Vzory pro školky

PHmax asistenta pedagoga - aktuální změna legislativyGarance

13.9.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děsí vás neustálé změny legislativy? Nastartování reformy se blíží, ale my jsme nepřetržitě zahrnování novelami již přijatých nařízení vlády a vyhlášek. Není všechno tak dramatické, pokud se dokážeme v dané legislativě orientovat. Pomůžeme vám objasnit, co…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Jak bude financována nepedagogická práce?Garance

12.9.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Změny financování regionálního školství od 1. 1. 2020 se dotknou i nepedagogických pracovníků. Podle MŠMT povedou nové kroky k vyrovnání mezikrajových rozdílů v oblasti financování nepedagogů. Také se zohlední různá specifika jednotlivých škol, např. velikost…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Základní informace o organizaci školního stravováníGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Školním stravováním se rozumí stravovací služby pro děti, žáky, studenty.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Základní informace o organizaci školního stravování - anglická verzeGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Základní informace o organizaci školního stravování - vietnamská verzeGarance

18.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Co přinese reforma financování regionálního školstvíGarance

10.7.2019, Ing. Jana Trantinová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Jak bude oceněna pedagogická i nepedagogická práce po reformě?Garance

25.6.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reforma financování regionálního školství je stále žhavým tématem, jež se těší zájmu nejen pracovníků ve školství, ale i široké veřejnosti. Nicméně my pracující ve školství, jsme přímo vtaženi do reality. S blížící se realizací reformy od 1. 1. 2020 a potažmo…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Reforma financování mateřských škol od 1. 1. 2020Garance

6.6.2019, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novelou školského zákona zákonem č. 101/2017 Sb. a zákonem č. 167/2018 Sb. se zavádí od 1. 1. 2020 nový systém financování regionálního školství. Je to systém kombinující prvky nákladového a výkonového financování. Ministerstvo školství si od nového systému…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Legislativní změny s ohledem na reformu financování regionálního školstvíGarance

26.4.2019, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vybrané změny zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), provedené zákonem č. 101/2017 Sb. a zákonem 167/2018 Sb., související s reformou…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Reforma financování školstvíGarance

24.4.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Reforma financování po svém dvouletém odkladu jistě zastihne všechny školské rozpočty již 1. 1. 2020. Je ale všeobecně známo, že změny organizace a potažmo rozpočtu nelze plánovat uprostřed školního roku. Proto je nutno zvládnout přípravy na reformu v poměrně…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Alternativní zdroje financování ve školeGarance

4.12.2018, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Reforma regionálního školstvíGarance

10.11.2018, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Přijímání a integrace cizinců - regionální podporaGarance

3.4.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Důležitou součástí podpory integrace cizinců v České republice je síť regionální podpory, napříč kraji. Vytváří je centra na podporu integrace cizinců. Centra poskytují právní a sociální poradenství, konzultační služby i výuku češtiny. Služby těchto center…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace MŠMT č. j. 14 453/2005-24 (Věstník MŠMT č. 10/2005)Garance

31.5.2015, PhDr. Marta Teplá, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky
Nahrávám...
Nahrávám...