dnes je 26.2.2024

Trendy v adaptačních programechGarance

9.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptace v prostředí mateřské školy je zásadní změnou v životě dítěte. Každé dítě vnímá odloučení od rodičů jiným způsobem. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Uveďme jako příklad temperament a osobnost dítěte, výchovu, celkovou úroveň…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor vytýkacího dopisuGarance

18.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Záznam o podání lékuGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Záznam o projednání žádosti o podávání léků v MŠGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zdravotní karta dítěteGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služebGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Otevření nové zahrady, venkovní učebny - vzor projevuGarance

8.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor evidenčního listu stížnostiGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor záznamu o převzetí podnětu, stížnosti, oznámeníGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor žádosti o zajištění dietního stravování dítěte v MŠGarance

4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Prohlášení zákonného zástupce o odpovědnosti za zdravotní nezávadnost pokrmu přineseného do mateřské školyGarance

1.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlašuji, že plně přebírám zodpovědnost za zdravotní nezávadnost všech pokrmů, které do mateřské školy přinesu pro mé dítě [jméno a příjmení dítěte] a za případné zdravotní komplikace nebo následky vyplývající z konzumace těchto pokrmů.…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zahájení školního roku - vzor projevuGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení rodiče, milí učitelé, a hlavně naše nejmenší,

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor dopisu - Přijetí žádosti o individuální stravování MŠGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Dohoda o ukončení předškolního vzděláváníGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitelka mateřské školy může podle § 35 ŠZ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor dopisu - Zamítnutí žádosti o individuální stravování MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzděláváníGarance

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Organizace pedagogických rad - vzor pozvánky na pedagogickou raduGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogické rady patří do oblasti nástrojů vnitřní komunikace v organizaci. Aby byla pedagogická rada efektivní, musí mít předem zcela jasně a konkrétně definované cíle, průběh musí být srozumitelný a zřetelný pro všechny přítomné, důležité je časové nastavení…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Klima třídy, klima školy - vzor dotazníku klimatu MŠGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní roli v motivaci všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vytváří její klima. V rámci něj se setkáváme také s vlivem prostředí na motivaci dětí a na jejich další postoje k výchovně-vzdělávacím aktivitám, učiteli i asistentovi…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o poskytnutí informaceGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Vzory pro školky

Odvolání proti rozhodnutíGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Vzory pro školky

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Doporučení MŠMT - reakce pedagoga na nevhodné chováníGarance

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Plná moc pro potřeby poradenské službyGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný(á): ……………………………………………………

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o odborné vyšetření/o poskytnutí poradenské služby SPCGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno a příjmení klienta: ……………………………………………datum narození:…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučeníGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍMI Z POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY A S NÁVRHEM DOPORUČENÍ

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pedagogická zpráva mateřské školyGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka jsou podkladem pro vyšetření dítěte v PPP

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zpráva MŠ o dítětiGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - anglická verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školyGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - vietnamská verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pověření zákonného zástupce - vietnamská verzeGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pověření zákonného zástupceGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ohlášení školy v příroděGarance

25.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle §   9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ohlášení zotavovací akceGarance

25.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Přístupné pro: Vzory pro školky

SWOT analýza - VZORGarance

9.8.2017, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor oznámení zákonného zástupce - ukončení individuálního povinného předškolního vzděláváníGarance

31.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuálního vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky - vzor výzvyGarance

25.5.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se do mateřské školy k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání upravená v ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona – individuální vzdělávání: „Ředitel mateřské školy…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Matematika všemi smysly aneb Hejného metoda v MŠGarance

13.2.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Doporučení MŠMT k pozdnímu vyzvedávání dětíGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Ovoce (počty)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Kořist (grafomotorika)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Tvary (logika)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Houpací kůň (rozdíly)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí postřeh, prostorovou představivost a vnímání.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Symboly (paměť)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí krátkodobou paměť, napomáhá rozvíjet i prostorovou představivost.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - DelfínGarance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí grafomotoriku, je velmi snadný a mohou jej proto zvládnout i nejmenší děti..

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Skrytá pohádka (všeobecný přehled)Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí všeobecný přehled, verbální schopnosti, kreativitu, praktickou logiku.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pracovní list - MŠ - Co patří na místo otazníku?Garance

30.9.2015, Ing. Václav Fořtík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tento pracovní list rozvíjí logický úsudek, příp. matematické myšlení.

Přístupné pro: Vzory pro školky
Nahrávám...
Nahrávám...