dnes je 18.6.2024

Trendy v adaptačních programechGarance

9.1.2024, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adaptace v prostředí mateřské školy je zásadní změnou v životě dítěte. Každé dítě vnímá odloučení od rodičů jiným způsobem. Faktorů, které ovlivňují adaptaci, je celá řada. Uveďme jako příklad temperament a osobnost dítěte, výchovu, celkovou úroveň…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor vytýkacího dopisuGarance

18.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Záznam o projednání žádosti o podávání léků v MŠGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o podávání léku dítěti pověřeným pracovníkem školy, poskytovatelem zdravotních služebGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já……………………………………….. ,jako zákonný zástupce dítěte žádám MŠ ……….. o podávání léku mému dítěti pověřeným poskytovatelem zdravotních služeb nebo o pracovníkem školy (označit), v době pobytu mého dítěte v…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Záznam o podání lékuGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zdravotní karta dítěteGarance

15.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Otevření nové zahrady, venkovní učebny - vzor projevuGarance

8.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor evidenčního listu stížnostiGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor záznamu o převzetí podnětu, stížnosti, oznámeníGarance

5.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor žádosti o zajištění dietního stravování dítěte v MŠGarance

4.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Prohlášení zákonného zástupce o odpovědnosti za zdravotní nezávadnost pokrmu přineseného do mateřské školyGarance

1.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prohlašuji, že plně přebírám zodpovědnost za zdravotní nezávadnost všech pokrmů, které do mateřské školy přinesu pro mé dítě [jméno a příjmení dítěte] a za případné zdravotní komplikace nebo následky vyplývající z konzumace těchto pokrmů.…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Dohoda o ukončení předškolního vzděláváníGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitelka mateřské školy může podle § 35 ŠZ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor dopisu - Přijetí žádosti o individuální stravování MŠGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zahájení školního roku - vzor projevuGarance

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vážení rodiče, milí učitelé, a hlavně naše nejmenší,

Přístupné pro: Vzory pro školky

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor dopisu - Zamítnutí žádosti o individuální stravování MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Potvrzení o úhradě úplaty za předškolní vzděláváníGarance

29.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Odvolání zákonného zástupce - nepřijetí do MŠGarance

25.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se dle Správního řádu do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění. Ředitel(ka) mateřské školy příjme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Klima třídy, klima školy - vzor dotazníku klimatu MŠGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásadní roli v motivaci všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vytváří její klima. V rámci něj se setkáváme také s vlivem prostředí na motivaci dětí a na jejich další postoje k výchovně-vzdělávacím aktivitám, učiteli i asistentovi…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Organizace pedagogických rad - vzor pozvánky na pedagogickou raduGarance

4.6.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pedagogické rady patří do oblasti nástrojů vnitřní komunikace v organizaci. Aby byla pedagogická rada efektivní, musí mít předem zcela jasně a konkrétně definované cíle, průběh musí být srozumitelný a zřetelný pro všechny přítomné, důležité je časové nastavení…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Oznámení o ukončení vzdělávání v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

v mateřské/základní/střední škole, jejíž činnost vykonává

Přístupné pro: Vzory pro školky

Výzva k doložení důvodů nepřítomnosti v češtině/ukrajinštiněGarance

29.8.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola / Школа…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v ukrajinštiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Дітей приймають у Дитячий садок (ДС) з метою перебування протягом всього дня. Батьки самі обирають оптимальну кількість годин для перебування своєї дитини у…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k úhradě za předškolní vzdělávání v češtiněGarance

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Děti jsou do Mateřské školy (MŠ) přijímány na celodenní docházku. Rodiče si sami zvolí optimální počet hodin pro pobyt svého dítěte v MŠ.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Odvolání proti rozhodnutíGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o poskytnutí informaceGarance

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

dle zákona č. 106/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Přístupné pro: Vzory pro školky

Předloha hospitačního záznamuGarance

10.3.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokyny k využití: Předloha je inspirací, nikoli dogmatem. Jeho obsah vychází z inspekčních záznamů České školní inspekce. Do obsahu je zahrnuta také oblast hospitační činnosti asistenta pedagoga. Je vhodné propojit hospitační činnost s hodnotícím pohovorem…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Doporučení MŠMT - reakce pedagoga na nevhodné chováníGarance

14.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informovaný souhlas se závěry vyplývajícími z poskytnutí poradenské služby a s návrhem doporučeníGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZÁVĚRY VYPLÝVAJÍCÍMI Z POSKYTNUTÍ PORADENSKÉ SLUŽBY A S NÁVRHEM DOPORUČENÍ

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pedagogická zpráva mateřské školyGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informace o dosavadním průběhu vzdělávání žáka jsou podkladem pro vyšetření dítěte v PPP

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o odborné vyšetření/o poskytnutí poradenské služby SPCGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno a příjmení klienta: ……………………………………………datum narození:…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Plná moc pro potřeby poradenské službyGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Já, níže podepsaný(á): ……………………………………………………

Přístupné pro: Vzory pro školky

Zpráva MŠ o dítětiGarance

1.11.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - anglická verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školy - vietnamská verzeGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Seznam potřebných věcí do mateřské školyGarance

20.8.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pověření zákonného zástupceGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Pověření zákonného zástupce - vietnamská verzeGarance

8.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ohlášení školy v příroděGarance

25.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle §   9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ohlášení zotavovací akceGarance

25.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle § 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,

Přístupné pro: Vzory pro školky

Souhlas se zpracováním osobních údajů žákaGarance

3.9.2018, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Náležitosti žádosti zákonného zástupce o vyhotovení individuálního vzdělávacího plánuGarance

24.8.2018, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení školského poradenského zařízení (doporučení musí být písemně vyjádřeno ve zprávě a doporučení). O sestavení IVP musí písemně požádat školu zákonný zástupce dítěte. V současnosti vyhláška č.…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Směrnice k ochraně osobních údajů a záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle GDPRGarance

1.3.2018, Mgr. Tomáš Vavro, Zdroj: Verlag Dashöfer

podle čl. 12 ve spojení s čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679

Přístupné pro: Vzory pro školky

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů různých subjektů podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Není-li správcem na základě individuálního rozhodnutí stanoveno jinak, mají k osobním údajům následujících kategorií přístup pouze níže uvedení zaměstnanci. Přiložený rozpis je pouze vzorový za účelem poskytnutí příkladu a měl by být přizpůsoben dle…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účely zpracování založené na základě zákona (není potřeba souhlas):

Přístupné pro: Vzory pro školky

Příloha č. 1 ke směrnici pro správu zvláštních kategorií osobních údajů žáků podle GDPRGarance

1.3.2018, JUDr. Jitka Oliberiusová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zpracování nezbytné pro účely plnění právních povinností:

Přístupné pro: Vzory pro školky

SWOT analýza - VZORGarance

9.8.2017, Bc.Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky
Nahrávám...
Nahrávám...