dnes je 22.5.2024

Rozhodnutí ředitelky Mš o přijetí dítěte k předškolnímu vzděláváníGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitelka mateřské školy ještě před vyhlášením zápisu do mateřské školy, vydá kritéria, podle kterých bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání. Kritéria jsou součástí vyhlášeného zápisu do mateřské školy.…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Odvolání zákonného zástupce - nepřijetí do MŠGarance

25.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

V případě nepřijetí dítěte má zákonný zástupce možnost se dle Správního řádu do 15 dní od doručení rozhodnutí o přijetí či nepřijetí odvolat. Odvolání vždy musí mít odůvodnění. Ředitel(ka) mateřské školy příjme odvolání, přezkoumá, zda bylo podáno v zákonné…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzděláváníGarance

18.8.2022, Mgr. Martin Kaplán, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Rozhodnutí o přijetí do MŠ v češtině/ ukrajinštiněGarance

23.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává/ Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює………………………………………………………………………………….….…(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o přijetí dítěte/ цим інформує Вас про те, що Ваша дитина була…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v češtině/ukrajinštiněGarance

22.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává / Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює ………………………………………………………………………………...….…(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o nepřijetí dítěte / цим інформує Вас про те, що Ваша дитина не була…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy v češtině/ ukrajinštiněGarance

21.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jméno a příjmení dítěte/ Ім‘я та прізвище…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v češtině/ ukrajinštiněGarance

20.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte/ Законний представник дитини

Přístupné pro: Vzory pro školky

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání s metodickými pokynyGarance

24.6.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Čj. -doplňte-                                                                              -Doplňte údaje…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Stanovisko MŠMT k zápisům v MŠGarance

15.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k zápisům do prvních tříd - anglická verzeGarance

5.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opening of compulsory school attendance of child is governed by regulation § 36 paragraph 3 act no. 561/2004 Coll., School Act, as amended, therefore – opens at the start of school year, which follows after the day, when child reaches 6th year of age, unless…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Informace k zápisům do prvních třídGarance

5.8.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zahájení povinné školní docházky dítěte se řídí ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, tedy – začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad nebo…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o přijetí do mateřské školy - vietnamská verzeGarance

23.7.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - se zohledněním směrnice GDPRGarance

15.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Registr.č. …………………….. Č.j. : ………………

Přístupné pro: Vzory pro školky

Přijímání cizinců do MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠGarance

18.2.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám je legislativně vymezen v § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků. Smyslem zákona je naplnit právo…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Žádost o vzdělávání žáka - cizinceGarance

18.2.2019, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Škola: …………………………………… Číslo:…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Přijímání cizinců do MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠGarance

18.2.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístup cizinců ke vzdělávání a školským službám je legislativně vymezen v § 20 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků. Smyslem zákona je naplnit právo…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzděláváníGarance

1.8.2017, PaedDr. František Havelka, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny Jméno a Příjmení ředitele jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky
Nahrávám...
Nahrávám...