dnes je 24.5.2024

Input:

114/2013 Sb., Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 114/2013 Sb., Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 29. dubna 2013
o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce orgánů pro účely transplantací)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
7/2014 Sb.
(k 10.4.2014)
mění § 3 a § 5
369/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 6 odst. 5, § 10 odst. 7 a § 11 odst. 3 zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění zákona č. 296/2008 Sb. a zákona č. 44/2013 Sb.:
§ 1
Posouzení zdravotní způsobilosti žijícího dárce orgánů
(1) Posuzující lékař je povinen vycházet při hodnocení zdravotního stavu a zdravotní způsobilosti žijícího dárce orgánů (dále jen „zdravotní způsobilost”) ze všech dostupných zjištění lékařských vyšetření, včetně těch, která si vyžádal.
(2) Součástí lékařského vyšetření žijícího dárce orgánů před odběrem je:
a) anamnéza s cíleným zaměřením na zjištění okolností spojených s rizikem pro příjemce orgánu, a to zejména na
1. výskyt infekčních onemocnění včetně výskytu onemocnění získaných při pobytu v endemicky rizikových oblastech,
2. výskyt zhoubných nádorových onemocnění,
3. rizikové chování, kterým se rozumí zejména intravenózní aplikace návykových látek a rizikové sexuální chování,
4. výskyt prionových onemocnění nebo podezření na ně, zejména při léčbě přirozeným růstovým hormonem nebo v případech, kdy byl dárci transplantován štěp tvrdé pleny mozkové, rohovka nebo skléra,
5. výskyt chronických či jiných onemocnění, která mohou ohrozit zdraví nebo život dárce při odběru, zdraví nebo život příjemce po transplantaci nebo kvalitu orgánů určených k transplantaci,
6. předchozí expozice zdraví škodlivým látkám nebo ionizujícímu záření,
7. informace o současném a předchozím užívání léčivých přípravků,
8. informace o imunizaci živými vakcínami v předchozích 6 měsících a
9. informace o provedení krevní transfúze v uplynulých 12 měsících,
 
 
 
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...