dnes je 18.6.2024

Input:

165/2018 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

č. 165/2018 Sb., Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
VYHLÁŠKA
ze dne 6. června 2018
o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah bezplatné výuky v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota.
§ 2
Druhy poskytovaných kurzů
Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely této vyhlášky dělí na
a)  kurz českého znakového jazyka,
b)  kurzy komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.
§ 3
Obsah kurzu českého znakového jazyka
(1)  Kurz českého znakového jazyka se poskytuje ve 2 na sebe navazujících znalostních úrovních, a to začátečník a pokročilý, a zpravidla se skládá z obecné a zvláštní části.
(2)  Obecná část kurzu českého znakového jazyka je součástí obou znalostních úrovní, ledaže podle individuální potřeby účastníků kurzu pro pokročilé není její výuka účelná. Její obsah tvoří alespoň výuka
a)  historie a kultury neslyšících,
b)  zásad přístupu k dětem se sluchovým postižením,
c)  typické komunikace dětí se sluchovým postižením,
d)  základních principů a charakteristiky komunikace v českém znakovém jazyce a rozdílů od mluvených jazyků,
e)  základních tvarů rukou a prstové abecedy,
f)  základních znaků pro každodenní potřebu a
g)  základních gramatických pravidel českého znakového jazyka.
(3)  Obsah zvláštní části kurzu českého znakového jazyka pro začátečníky je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň výuka
a)  používání prstové abecedy k vyjádření jmen a znaků pro každodenní potřebu,
b)  tvorby základních vět pro vyjádření každodenních potřeb a
c)  schopnosti vyjádřit v neplynulé formě základní údaje o sobě a své rodině, zeptat se ostatních na osobní záležitosti a odpovědět na jednoduché otázky týkající se osobních záležitostí a komunikovat o každodenních potřebách a činnostech.
(4)  Obsah zvláštní části kurzu českého znakového jazyka pro pokročilé je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň
a)  upevnění základní slovní zásoby a základní gramatiky českého znakového jazyka,
b)  procvičování a tvorba jednoduchých a souvislých vět a
c)  výuka schopnosti vést v plynulé formě jednoduchý rozhovor s ostatními o jejich osobních záležitostech a o každodenních potřebách a činnostech.
§ 4
Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka
(1)  Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se odvíjí od
Nahrávám...
Nahrávám...