dnes je 21.2.2024

Input:

273/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

č. 273/2009 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. srpna 2009,
kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
Vláda nařizuje podle § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
Čl. I
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 se číslo „3” nahrazuje číslem „5”.
2. V § 2 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Do týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti trenéra může ředitel školy započítat až 4 hodiny trenérské činnosti na soutěži žáků nebo studentů.”.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.
3. V § 3 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slovo „žáků” vkládají slova „nebo studentů”.
4. Příloha zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 75/2005 Sb.
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti
 
Škola / Pedagogičtí pracovníci
Počet tříd, oddělení, studijních skupin, kurzů, výchovných skupin, nebo dětí, žáků nebo studentů ve škole
Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti
 
 
 
1. Mateřská škola
 
 
1.1. učitel
 
31
1.2. ředitel
1
24
 
2
21
 
3 až4
18
 
5 až 6
16
 
7 a více
13
1.3. zástupce ředitele
1 až 3
25
 
4 až6
20
 
7 a více
17
1.4. ředitel mateřské školy
1
16
s internátním provozem
2
14
 
3 a více
12
1.5. zástupce ředitele mateřské školy
1 až 2
22
s internátním provozem
3 a více
16
1.6. ředitel mateřské školy s internátním (nepřetržitým) provozem nebo mateřské školy s internátním provozem a se speciálním pedagogickým centrem
 
5
 
 
 
2. Základní škola
 
 
2.1. učitel
 
22
2.2. učitel
 
20 až 22
a) 1. ročníku základní školy a prvního stupně základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením
 
 
b) přípravné třídy základní školy
 
 
c) přípravného stupně základní školy speciální
 
 
2.3. ředitel základní školy s prvním
1 až 2
16
stupněm
3 až6
13
 
7až 10
10
 
11 a více
8
2.4. ředitel základní školy
do 9
8
a) s druhým stupněm
10 až 18
7
b) s prvním a druhým stupněm
19 až 23
6
 
24 a více
5
2.5. ředitel základní školy
1 až 2
16
a) samostatně zřízené pro žáky se
3až6
13
zdravotním postižením
7až 10
10
b) speciální
11 a více
8
s prvním stupněm a oddělením ročníků druhého stupně
 
 
2.6. ředitel základní školy
1 až 2
14
a) samostatně zřízené pro žáky se
3 až 6
12
zdravotním postižením
7 až 10
9
b) speciální s prvním stupněm
11 a více
7
2.7. ředitel základní školy
do 9
7
a) samostatně zřízené pro žáky se
10 až 14
6
zdravotním postižením
15 až 18
5
b) speciální s prvním a druhým stupněm
19 a více
4
2.8. zástupce ředitele
do 14
11
 
15 až 22
9
 
23 a více
7
 
 
 
Internát
 
 
2.9. vychovatel
 
27 až 28
Nahrávám...
Nahrávám...