dnes je 22.5.2024

Input:

332/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.

č. 332/2018 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 17. prosince 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
Vláda nařizuje podle § 129 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 362/2007 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., se mění takto:
1. V příloze č. 6 ve II. skupině se body 4 a 5 zrušují.
Dosavadní body 6 až 10 se označují jako body 4 až 8.
2. V příloze č. 6 ve III. skupině se bod 1 zrušuje.
Dosavadní body 2 až 10 se označují jako body 1 až 9.
3. V příloze č. 6 ve IV. skupině se doplňují body 4 až 6, které znějí:
Nahrávám...
Nahrávám...