dnes je 24.5.2024

Input:

383/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

č. 383/2021 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
VYHLÁŠKA
ze dne 13. října 2021,
kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 42 a k provedení § 29c odst. 2 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb. a zákona č. 467/2011 Sb.:
Čl. I
Ve vyhlášce č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech, příloha č. 1 zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 198/2013 Sb.
Výše náhrady nákladů péče o živé exempláře živočichů
 
Skupina druhů exemplářů
 
Cena v Kč/ 1 exemplář /1 den
Obojživelníci (Amphibia)
 
pralesnička (Dendrobates sp.),
 
 
mantela (Mantella sp.),
 
Malá tropická žába
parosnička (Dyscophus sp.),
3,00
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
Střední tropický mlok
axolotl mexický (Ambystoma mexicanum).
4,00
Plazi (Reptilia)
 
býložravá želva o hmotnosti do 2 kg:
 
 
- želva čtyřprstá (Testudo horsfieldii),
 
 
- želva Forstenova (Indotestudo forstenii),
 
 
- želva Homeova (Kinixys homeana),
 
 
- želva hvězdnatá (Geochelone elegans),
 
Býložravá želva malá
- želva chilská (Chelonoidis chilensis),
11,20
 
- želva travancorská (Indotestudo travancorica),
 
 
- želva Kleinmannova (Testudo kleinmanni),
 
 
- želva ploskoocasá (Pyxis planicauda),
 
 
- želva podlouhlá (Indotestudo elongata),
 
 
- želva skalní (Malacochersus tornieri),
 
 
- želva Barlandierova (Gopherus berlandieri),
 
 
- želva zelenavá (Testudo hermanni),
 
 
- želva žlutohnědá (Testudo graeca),
 
 
- želvička trpasličí (Homopus signatus),
 
 
- želva (Psammobates sp.),
 
 
mláďata a jedinci o hmotnosti do 2 kg skupiny „býložravá
 
 
želva střední” a „býložravá želva velká”,
 
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
 
býložravá želva o hmotnosti nad 2 kg:
 
 
- batagur kalagur (Batagur borneoensis),
 
 
- batagur tuntong (Batagur affinis),
 
 
- dlouhohlavec mexický (Dermatemys mawii),
 
 
- karetka novoguinejská (Carettochelys insculpta),
 
 
- tereka jednovousá (Podocnemis unifilis),
 
 
- želva barmská (Geochelone platynota),
 
Býložravá želva střední
- želva Hamiltonova (Geoclemys hamiltonii),
14,20
 
- želva paprsčitá (Astrochelys radiata),
 
 
- želva pardálí (Stigmochelys pardalis),
 
 
- želva vroubená (Testudo marginata),
 
 
jedinci o hmotnosti do 20 kg skupiny „býložravá želva
 
 
velká” a nad 2 kg skupiny „býložravá želva malá”,
 
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
 
dospělci druhů o hmotnosti nad 20 kg:
 
 
- želva obrovská (Aldabrachelys gigantea),
 
 
- želva ostruhatá (Geochelone sulcata),
 
 
- želva sloní (Chelonoidis nigra),
 
Býložravá želva velká
jedinci o hmotnosti nad 20 kg skupiny „býložravá želva
25,40
 
střední”,
 
 
a další obdobné druhy či poddruhy.
 
 
plodožravá želva o hmotnosti do 1,5 kg:
 
Nahrávám...
Nahrávám...