dnes je 15.6.2024

Input:

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti v češtině/ukrajinštině

27.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.12
Čestné prohlášení o bezinfekčnosti v češtině/ukrajinštině

Vzor

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

ЗАЯВА

ПРО ВІДСУТНІСТЬ СИМПТОМІВ ВІРУСНОГО ІНФЕКЦІЙНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ

Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)/
Ім'я та прізвище (дитина / учень / студент / учасник освіти)

........................................................................................................................

datum narození/ дата народження: ................................................................................................

trvale bytem/ постійне місце проживання: .................................................................................

Prohlašuji, že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Я заявляю, що вищезгадана дитина / учень / студент / учасник освіти не проявляє ніяких симптомів вірусного інфекційного захворювання в останні два тижні (наприклад, лихоманка, кашель, задишка, раптова втрата смаку та нюху і т.д.)

V/м. ........................

Dne/ Дата: ...............................

................................................................................

Podpis zákonného zástupce nezletilého/
Підпис законного представника неповнолітнього

Nahrávám...
Nahrávám...