dnes je 15.6.2024

Input:

Klima třídy, klima školy - vzor dotazníku klimatu MŠ

4.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.5
Klima třídy, klima školy – vzor dotazníku klimatu MŠ

Mgr. Lenka Polášková

Zásadní roli v motivaci všech účastníků výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vytváří její klima. V rámci něj se setkáváme také s vlivem prostředí na motivaci dětí a na jejich další postoje k výchovně-vzdělávacím aktivitám, učiteli i asistentovi pedagoga. Dovednosti, které učitelé v přímé pedagogické praxi uplatňují, jsou proto klíčové. Pozitivní klima třídy je do značné míry závislé na tom, jaký vztah pedagog s dětmi naváže. Dobré klima školy pak poznáme podle toho, že jsou vztahy mezi pedagogy a dětmi založeny na vzájemném pochopení, úctě, respektu a vřelosti. Naopak nepříznivé klima školy je zřejmé v případech projevů negativismu, apatie, napětí, strachu a nedůvěry ze strany dětí, žáků i pedagogů.

Vzor

Ukázka dotazníku klimatu mateřské školy:

Nahrávám...
Nahrávám...