dnes je 24.5.2024

Input:

Komentář k metodickému doporučení MŠMT pro ochranu zdraví a provoz škol v souvislosti s uzavřením škol z důvodu nákazy koronavirem

4.5.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.22
Komentář k metodickému doporučení MŠMT pro ochranu zdraví a provoz škol v souvislosti s uzavřením škol z důvodu nákazy koronavirem

Mgr. Marika Kropíková

Dne 1. května 2020 finalizovalo MŠMT metodická doporučení pro ochranu zdraví a provoz škol v souvislosti s uzavřením škol z důvodu nákazy koronavirem. Tyto metodické materiály jsou k dispozici na webových stránkách MŠMT a v současné době jsou distribuovány do škol.

Základní školy

Od 11. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 9. ročníků základních škol ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol ve škole a na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

V obou případech není účast žáků ve školách povinná a školní skupina, ve které bude probíhat vzdělávání, by neměla čítat více než patnáct žáků. Výjimka z počtu patnácti žáků bude možná pouze tehdy, pokud bude splněna podmínka maximálně jeden žák v lavici. Složení ve skupině bude neměnné, vzájemný styk mezi jednotlivými skupinami bude omezený.

Ředitel školy v této souvislosti vydá dodatek ke školnímu řádu nebo vnitřní předpis ředitele školy k zajištění organizace vyučování, bezpečnosti, ochrany zdraví a dalších náležitostech, které se přímo dotýkají znovuotevření škol od 11. května 2020, resp. od 25. května 2020.

Na tyto úpravy se vztahují náležitosti:

- zákonní zástupci jsou prokazatelným způsobem informováni o změnách a způsobech poskytování vzdělávání,

- žáci, kteří budou fyzicky přítomni ve výuce, jsou prokazatelným způsobem informováni o změnách organizace vyučování a pravidlech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,

- v neposlední řadě jsou informováni pedagogičtí pracovníci prokazatelným způsobem o těchto změnách (pedagogická rada, provozní porada).

Se znovuotevřením škol není dotčeno právo žáků na vzdělávání pro tu část žáků, která zůstane na tzv. dálkovém vzdělávání.

Vzdělávání žáků přítomných na výuce ve škole a žáků vzdělávaných online musí být v souladu (viz zápisy v třídních knihách) a zároveň musí být v souladu s platným ŠVP.

Vnitřní předpis musí obsahovat:

  • Název školy, adresu.

  • Identifikační údaje.

  • Uvozovací větu.

  • Úvodní ustanovení.

  • Vlastní text řídícího aktu – ucelené části, obecná ustanovení obsahu, zásady a výklad pojmů, speciální ustanovení, společná ustanovení a všechny tematicky členěné části.

  • Přechodná ustanovení.

  • Závěrečná ustanovení – závaznost, platnost, účinnost, odpovědnost za kontrolu, způsob předání informací.

  • Podpis ředitele školy.

  • Seznam příloh.

Vnitřní předpis nebo dodatek ke školnímu řádu v části vlastního textu řídícího aktu by měl obsahovat:

- Žáci a případně jejich doprovod jsou povinni při cestě do školy a ze školy uplatňovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními (použití ochranných pomůcek, dodržení odstupů 2 metry, pokud se nejedná o osoby žijící ve společné domácnosti).

- V době před zahájením vyučování v prostorách před školou se všichni účastníci řídí pokyny pedagogických pracovníků vedoucími k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.

- Formulace způsobů příchodu do školy dle podmínek školy – shromáždění žáků dle školních skupin ve vyhrazeném

Nahrávám...
Nahrávám...