dnes je 18.6.2024

Input:

Pedagog volného času - kvalifikace od 1. 9. 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.15
Pedagog volného času – kvalifikace od 1. 9. 2023

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Pedagog volného času, který vykonává komplexní přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ("interní zaměstnanec"), by měl podle § 17 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 2. bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 3. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 5. bakalářský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + celoživotní vzdělávání na VŠ v oboru pedagogické vědy;
 7. bakalářský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu;1
 8. magisterský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz 2);
 9. bakalářský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz 3);
 10. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství pro ZUŠ (jen pro výuku v ZUŠ);
 11. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství hry na hudební nástroj nebo sólový zpěv jen pro výuku v ZUŠ;
 12. magisterský stupeň VŠ v oboru učitelství výtvarné výchovy pro výuku výtvarného oboru v základní umělecké škole jen pro výuku v ZUŠ;
 13. vyšší odborné vzdělání – obor konzervatoře odpovídající vyučovanému předmětu (osmiletý nebo šestiletý program);
 14. vyšší odborné vzdělání – obor VOŠ odpovídající vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ – pedagogické vědy;
 15. vyšší odborné vzdělání – obor VOŠ odpovídající vyučovanému předmětu + celoživotní vzdělávání na VŠ – pedagogika;
 16. vyšší odborné vzdělání – obor VOŠ odpovídající vyučovanému předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz4);
 17. středoškolské – maturita na konzervatoři v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + bakalářský stupeň VŠ – pedagogické vědy;
 18. středoškolské – maturita na konzervatoři v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz5);
 19. středoškolské – maturita na konzervatoři v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz 6);
 20. středoškolské – maturita na střední škole v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + bakalářský stupeň VŠ – pedagogické vědy;
 21. středoškolské – maturita na střední škole v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz7);
 22. středoškolské – maturita na střední škole v oboru vzdělávání, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu + studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz 8).
 23. střední vzdělání s maturitní zkouškou získané ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením;
 24. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou a
  1. studium pedagogiky v akreditovaném studijním programu (viz9),
  2. získáním profesní kvalifikace pro činnost samostatného vedoucího volnočasových aktivit dětí podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pedagog volného času získává odbornou kvalifikaci pouze pro aktivity zájmového vzdělávání uměleckého nebo odborného zaměření vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu odpovídajícího uměleckého nebo odborného zaměření.

Pedagog volného času, který vykonává dílčí přímou pedagogickou činnost v zájmovém vzdělávání ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání ("externí zaměstnanec"), by měl podle § 17 odst. 2 splňovat některou z následujících variant vzdělání:

 1. magisterský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 2. bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 3. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání s pedagogickým zaměřením;
 4. magisterský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 5. bakalářský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + bakalářský stupeň VŠ v oboru pedagogické vědy;
 6. magisterský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + celoživotní vzdělávání na VŠ v oboru pedagogické vědy;
 7. bakalářský stupeň VŠ v oboru odpovídajícím vyučovanému předmětu + studium
Nahrávám...
Nahrávám...