dnes je 18.6.2024

Input:

Pracovní náplň - kuchař, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.8
Pracovní náplň – kuchař, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce kuchař  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.8.2 Kuchař – 2.05.02  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 3.–7.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

3. platová třída

1. Dohotovování a regenerace jídel, výdej jídel a další práce v kuchyni spojené s výrobou částí jídel.

4. platová třída

1. Výroba běžných druhů jídel.

5. platová třída

1. Výroba technologicky náročných teplých jídel, specialit studené kuchyně nebo samostatná výroba jídel v souladu se závaznými výživovými normami.

6. platová třída

1. Stanovování technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby.

2. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

3. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného ve zdravotnických zařízeních.

4. Výroba jídel s omezeními v dietním režimu nebo při zabezpečování preventivní a léčebné výživy v rámci standardizovaného poskytování nutriční péče.

7. platová třída

1. Organizace práce při výrobě jídel spojené s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel, racionální výživy a zajišťování výroby náročných specialit.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. vedoucí školní jídelny 
řídí - 
samostatně zajišťuje a provádí 
 • - podílí se na sestavování jídelníčku;
 • - stanovuje technologické postupy a jejich kalkulace;
 • - přebírá potraviny ze skladu a ukládá do doby zpracování;
 • - upravuje potraviny podle stanovených postupů;
 • - zapisuje teploty kritických bodů;
 • - obsluhuje kuchyňské stroje na výrobu pokrmů;
 • - kontroluje hotové pokrmy z hlediska
  1. dodržování technologických postupů,
  2. dávek potravin,
  3. kvality a
  4. nezávadnosti
 • - odebírá vzorky potravin a jídel;
 • - rozděluje a podává pokrmy;
 • - zajišťuje čistotu nástrojů, kuchyňských strojů, nádobí a místností;
 • - dodržuje hygienické zásady.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni kuchaře

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (Č.j.: MSMT- 22101/2019-1):

Zařazení nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení do platových tříd 
Nahrávám...
Nahrávám...