dnes je 18.4.2024

Input:

Pracovní náplň - uklízeč, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.27
Pracovní náplň – uklízeč, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce uklízeč  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.7.1 Uklízeč – 1.06.06  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 1.–3.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

1. platová třída

1. Běžný úklid, zametání, utírání prachu, větrání místností, vynášení odpadků, čištění nábytku a zařízení, čištění koberců vysavačem, vytírání podlah například PVC a dlaždic.

2. platová třída

1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, mechanické klepání koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů.

2. Čištění oken (i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek nebo stěn s olejovým nátěrem, dlaždicemi apod.

3. platová třída

1. Úklidové práce v interiérech historických objektů, prohlášených za kulturní památku s vysokými nároky na památkovou ochranu.

4. platová třída

1. Obsluha poloautomatických a automatických úklidových strojů na čištění, leštění a impregnaci povrchů a prostor.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. školníkovi 
řídí - 
samostatně zajišťuje a provádí 
 • - úklid v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění, tj.
  1. denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,
  2. denně vynášením odpadků,
  3. denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, pisoárových mušlí a záchodů,
  4. nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a dezinfikováním umýváren a záchodů,
  5. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů,
  6. nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů,
  7. malováním jedenkrát za 3 roky nebo v případě potřeby častěji a
  8. pravidelnou údržbou nuceného větrání nebo klimatizace a čištěním vzduchotechnického zařízení podle návodu výrobce nebo dodavatele.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance ................................................

Komentář k pracovní náplni uklízeče

Podle vysvětlení a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR "Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do

Nahrávám...
Nahrávám...