dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC - vzor

19.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.46
Pracovní smlouva pro školy zřízené ÚSC – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Vzor

Identifikace zaměstnavatele a osoby za něj jednající

Škola ...............................................................................................................................................................

zastoupená

panem / paní .......................................................................... ředitelem/ředitelkou školy1

(dále jen zaměstnavatel)

a

identifikace zaměstnance2

..........................................................................................................

(dále jen zaměstnanec)

(spolu také smluvní strany)

uzavírají tuto

pracovní smlouvu,

kterou se zakládá pracovní poměr

s druhem práce: 3.............................................................................................................

místem výkonu práce: 4....................................................................................................

a dnem nástupu do práce:5 6.............................................................................................

Další ujednání pracovní smlouvy:

1. Sjednává se týdenní pracovní doba v rozsahu x hodin týdně. 7

2. Zaměstnanec souhlasí s vysíláním na pracovní cesty.8 Jako pravidelné pracoviště se sjednává

Nahrávám...
Nahrávám...