dnes je 15.6.2024

Input:

Školský logoped - kvalifikace od 1. 9. 2023

20.9.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.23
Školský logoped – kvalifikace od 1. 9. 2023

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Školský logoped získává podle ustanovení § 18a zákona č. 563/2004 Sb., odbornou kvalifikaci

  • studiem pro přípravu školských logopedů + vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd

    1. zaměřené na speciální pedagogiku se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie, který
Nahrávám...
Nahrávám...