dnes je 18.6.2024

Input:

Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance - vzor

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.9.2
Smlouva o dočasném přidělení zaměstnance – vzor

Mgr. Martin Kaplán

Název:

Sídlo:

zastoupený:

(dále jen kmenový zaměstnavatel)

a

Název:

Sídlo:

zastoupený:

(dále jen přejímající zaměstnavatel)

(spolu také jako smluvní strany)

uzavírají tuto

smlouvu o realizaci dočasného přidělení

(dále jen smlouva)

Úvodní ustanovení

1. Kmenový zaměstnavatel se v souladu se smlouvou zavazuje zajistit zaměstnance k dočasnému přidělení přejímajícímu zaměstnavatele na základě žádosti tohoto zaměstnavatele.

Závazky smluvních stran

1. Závazky přejímajícího zaměstnavatele

a) k realizaci dočasného přidělení doručit kmenovému zaměstnavateli žádost s vymezením počtu zaměstnanců k přidělení a jejich preferovanou kvalifikací;

b) uhradit kmenovému zaměstnavateli náklady vynaložené na plat a cestovní náhrady přiděleného zaměstnance (dále jen náklady), a to nejpozději do 30 dní od přeložení jejich vyúčtování kmenovým zaměstnavatelem.

2. Závazky kmenového zaměstnavatele

a) na základě dohody se zaměstnancem zajistit zaměstnance k dočasnému přidělení;

b) nejpozději v běžném výplatním termínu vyúčtovat přejímajícímu zaměstnavateli náklady související s dočasným přidělením;

c) přednostně přidělit zaměstnance s kvalifikací odpovídající požadavkům přejímajícího zaměstnavatele;

d) poskytnout přejímajícímu zaměstnavateli informace o zaměstnanci nezbytně nutné k realizaci dočasného přidělení.

Další podmínky dočasného přidělení

1. Dočasné přidělení

Nahrávám...
Nahrávám...