dnes je 15.6.2024

Input:

Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

17.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.14
Vnitřní předpis zaměstnavatele k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

Mgr. Martin Kaplán

Vnitřní předpis zaměstnavatele

k vymezení dalších případů, kdy nevzniká povinnost zaměstnance k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

Tento vnitřní předpis upravuje podmínky, za jakých nevzniká povinnost k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců, kteří konají práci v pracovním poměru ve škole ..................................... (přesné označení, adresa) (dále jen zaměstnavatel).

Tento vnitřní předpis je vydáván na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce).

Článek I.

Působnost vnitřního předpisu

Tento vnitřní předpis se vztahuje na zaměstnance konající u zaměstnavatele práci v pracovním poměru.

Článek II.

Případy, kdy nevzniká povinnost k úhradě nákladů v souvislosti se zvyšováním kvalifikace

1. Zaměstnanci, kteří se zaměstnavatelem uzavřeli dohodu o zvýšení kvalifikace a jejichž pracovní poměr skončí dříve, než uplyne doba, po kterou se zavázali v dohodě o zvýšení kvalifikace u zaměstnavatele setrvat, nejsou povinni uhradit zaměstnavateli náklady, které zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, v následujících případech:

a) byl-li pracovní poměr se zaměstnancem rozvázán z důvodu ..................................... (uvést

Nahrávám...
Nahrávám...