dnes je 15.6.2024

Input:

Vnitřní směrnice k podávání léků v základní a mateřské škole

10.9.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

14.4.3
Vnitřní směrnice k podávání léků v základní a mateřské škole

č. j. MŠ/.../....

Dne:

spisový znak:

Skartační znak:

Vzor

VNITŘNÍ SMĚRNICE

k podávání léků v základní a mateřské škole

Ředitelství ZŠ a MŠ ...... vydává směrnici k podávání léků v základní a mateřské škole.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanovuje pravidla pro podávání léků v základní a mateřské škole.

Čl. 2

Pravidla pro podávání léků v základní a mateřské škole

  1. Léky jsou v základní a mateřské škole podávány dětem zcela výjimečně, a to pouze v případě, že by jejich neužití ohrožovalo život, zdraví a další vývoj dítěte
  2. O podávání léků rozhodne ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonných zástupců, která bude doložena vyjádřením odborného /dětského/ lékaře
  3. Vyjádření odborného lékaře musí obsahovat doporučení k užívání léků ve škole a přesné dávkování
  4. Léky mohou být podávány pouze na základě písemné dohody mezi školou a zákonným zástupcem, tato dohoda je sepsána vždy pouze na jeden školní rok
  5. Podepsáním této dohody souhlasí zákonný zástupce s úkony, které ze strany školy požaduje
  6. Při podávání léků musí jít pouze o činnost, ke které není třeba odborné kvalifikace a ke které nejsou způsobilé jen osoby se speciálním odborným vzděláním či odbornou praxí
  7. Ředitelka školy určí k podávání léku pověřenou osobu, která je zaměstnancem školy
  8. Zákonný zástupce poskytne škole podrobné informace o nezbytném postupu při
Nahrávám...
Nahrávám...