dnes je 18.4.2024

Input:

Vzor rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání

18.8.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.7
Vzor rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání

Mgr. Martin Kaplán

Vzor rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání 1

Jméno a příjmení žáka

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Adresa2

Rozhodnutí

spisová značka, číslo jednací ..................................

ze dne .................................................

základní školy (název školy3), která v souladu § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon), a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) svým ředitelem rozhodla následovně:

(identifikace dítěte4) se od ...5nepřijímá k základnímu vzdělávání na základní škole (název školy)

Odůvodnění:

O přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole (název školy) ve školním roce ... od ...6 požádalo celkem ... dětí.

(název školy) ve školním roce ... k základnímu vzdělání od ...7 přijímá ...8 žáků.

Pro přijetí k základnímu vzdělávání v (název

Nahrávám...
Nahrávám...