dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor - Vyřízení žádosti o výmaz - odmítnutí

5.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

13.10.11
Vzor – Vyřízení žádosti o výmaz – odmítnutí

Mgr. Mgr. Radana Burešová

(V případě zasílání klasickou poštou uvést titul, jméno, příjmení a adresu, datum)

Vážená paní/vážený pane,

na základě Vaší žádosti o výmaz následujících osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to ........................... (uvést kategorie osobních údajů – např. telefonní číslo, e-mail), která nám byla doručena dne ......., Vám sdělujeme, že požadovaný výmaz nemůžeme provést, protože

Varianty:

a) Vámi uváděné osobní údaje o Vaší osobě nezpracováváme.

b) uchovávání Vámi uváděných osobních údajů po dobu .................. (uvést konkrétní dobu) nám ukládá .............. (uvést konkrétní předpis – např. zákon o DPH, zákon o účetnictví, zákon o nemocenském pojištění apod.). Dosud tedy trvají důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních důvodů za účelem splnění povinností, které nám ukládají právní předpisy. Na výmaz Vašich osobních údajů v tomto případě tedy nemáte právo (čl. 17 odst. 3 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Jakmile uplyne doba stanovená výše uvedeným právním předpisem, Vaše osobní údaje vymažeme.

c) Vaše osobní údaje uchováváme v souvislosti s plněním smlouvy o .................., kterou jste s námi uzavřel/a dne ..................., přičemž jsme oprávněni tyto údaje zpracovávat až do řádného splnění této smlouvy včetně uplynutí záruční doby a případného uspokojení

Nahrávám...
Nahrávám...