dnes je 15.6.2024

Input:

Vzor - Zřizovací listina školské právnické osoby

19.12.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.88
Vzor – Zřizovací listina školské právnické osoby

Vzor

OBEC/KRAJ ..............

ZŘIZOVACÍ LISTINA

Obec/kraj ....................... se sídlem ...., IČO....

podle § 124 odst. 2 písm. a) a § 125 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s bodem ......usnesení č. .... o převodu činnosti a přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze dne .........zřizuje školskou právnickou osobu

(uvede se její NÁZEV, který musí být v souladu s § 8a školského zákona), se sídlem....

(dále jen "školská právnická osoba").

Čl. I

Předmět činnosti školské právnické osoby

1. Školská právnická osoba vykonává činnost: ...Uvedou se všechny druhy škol a druhy nebo typy školských zařízení, jejichž činnost bude ŠPO vykonávat, např.

a) základní školy,

b) ... (zařízení školního stravování – školní jídelny, školského zařízení pro zájmové vzdělávání – školní

družiny...).

2. Školská právnická osoba je oprávněna v souladu s § 135 školského zákona vedle své hlavní činnosti

provozovat doplňkovou činnost. Předmětem doplňkové činnosti je: (Např.:

a) pořádání vzdělávacích kurzů a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti za podmínky...,

v rozsahu...,

b) pronájem a půjčování věcí

Nahrávám...
Nahrávám...