dnes je 15.6.2024

Input:

Žádost o odlišnou organizaci školního roku

13.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.87
Žádost o odlišnou organizaci školního roku

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

Žádost o odlišnou organizaci školního roku

VYSVĚTLENÍ: Všechny texty psané kurzívou smažte a doplňte příslušné údaje, z uvedených možností
a) až c) resp. A) a B) jednu vyberte, ostatní smažte.

ŠKOLA: (minimálně v rozsahu název, adresa, IČO)

žádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o stanovení odlišné organizace školního roku, konkrétně

  1. volné dny pro žáky ze závažných organizačních nebo technických důvodů, a to v termínu
    ode dne XX. XX. XXXX do dne XX. XX. XXXX, včetně.
  2. přesun části praktického vyučování žáků z období
Nahrávám...
Nahrávám...