dnes je 22.2.2024

Input:

Změny, které přináší nová prováděcí vyhláška ke stravování č. 296/2022 Sb., účinná od 1. 1. 2023

9.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.53
Změny, které přináší nová prováděcí vyhláška ke stravování č. 296/2022 Sb., účinná od 1. 1. 2023

Ing. Eliška Hryzláková

S účinností od 1. 1. 2023 byla Ministerstvem financí ČR vydána nová prováděcí vyhláška č. 296/2022 Sb., o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizací, kterou se ruší prováděcí vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích.

V nové vyhlášce č. 296/2022 Sb. jsou provedeny změny takového charakteru, aby její nová právní úprava odpovídala současným legislativně-technickým požadavkům.

Úprava pojmu "příspěvková organizace"

Protože státní příspěvkové organizace jsou příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu nebo vzniklé ze zákona, k nimž v souladu s § 64 odst. 1 zákona č. 218/2000 Sb. vykonává funkci zřizovatele správce kapitoly, kterým je vždy organizační složka státu, na jehož rozpočet je příspěvková organizace napojena finančními vztahy, v nové vyhlášce se už neobjevuje pojem státní příspěvková organizace, ale pouze příspěvková organizace.

Legislativní zkratka "zaměstnavatel"

Legislativní zkratka "zaměstnavatel“ je ve vyhlášce použita pro ustanovení vyhlášky společné pro organizační složky státu a příspěvkové organizace. Pro stravování zabezpečované prostřednictvím vlastních zařízení zaměstnavatel hradí náklady na provoz ve vlastním stravovacím zařízení ze svých nákladů v plné výši. Za náklady na provoz se pro účely vyhlášky rozumí provozní náklady na přípravu podávaných hlavních jídel, doplňkových jídel a nápojů. Náklady na hlavní jídlo se rozumí náklady na suroviny spotřebované na přípravu podávaných hlavních jídel, které po snížení o příspěvek z fondu hradí strávníci.

Příspěvek z fondu na pořízení surovin hlavního jídla

Zajišťuje-li organizace stravování ve vlastním stravovacím zařízení, náklady na provoz hradí zaměstnavatel v plné výši a náklady na spotřebované potraviny hradí zaměstnavatel z výnosů ze stravování, které jsou tvořeny úhradami od strávníků nebo od fyzických osob, a příspěvkem z fondu kulturních a sociálních potřeb. Podle § 4 odst. 4 vyhlášky č. 296/2022 Sb. může příspěvek z fondu činit až celou částku nákladů na pořízení surovin hlavního jídla, kterou by jinak hradil strávník.

Můžeme si zde uvést příklad:

Text
Náklady na provoz na 1 hlavní jídlo / strávníka, které hradí organizace 50
Náklady na spotřebované potraviny na 1 hlavní jídlo, které má uhradit strávník 10
Z FKSP může být poskytnut příspěvek na jedno hlavní jídlo 10
Celková cena za 1 hlavní jídlo (náklady na provoz + náklady na spotřebované potraviny) 70

Organizace si může do svých zásad pro čerpání fondu zapracovat, že z fondu bude hradit celou částku nákladů na pořízení surovin hlavního jídla (viz § 4 odst. 4 vyhlášky), kterou by měl uhradit strávník. Pak to bude:

Text
Náklady na provoz na 1 hlavní jídlo / strávníka, které hradí organizace 50
Náklady na spotřebované potraviny na 1 hlavní jídlo, které budou hrazeny příspěvkem z fondu 20
Celková cena za 1 hlavní jídlo (náklady na provoz + náklady na spotřebované potraviny) 70

Pojem "kolektivní dohoda"

V textu vyhlášky se mimo pojmu "vnitřní směrnice“ a "kolektivní smlouva“ (v souladu s § 22 až 29 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) uvádí "kolektivní dohoda“, která se

Nahrávám...
Nahrávám...