dnes je 16.7.2024

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠGarance

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Dotazník školní zralostiGarance

24.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Individuální vzdělávací plán v mateřské školeGarance

23.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

Individuální vzdělávací plán (IVP) je jedním z podpůrných opatření, které slouží k podpoře vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s mimořádným nadáním. Individuální vzdělávací plán vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP) příslušné…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ukázka zpracování plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůGarance

22.8.2023, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Každý zaměstnanec má povinnost účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a rozvoj pedagogických kompetencí včetně ověření znalostí. Uvedená školení organizuje zaměstnavatel na pracovišti nebo…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Školní vzdělávací program praktickyGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Text obsahuje kompletní možnou podobu školního vzdělávacího programu s komentářem. Uvedená předloha není dogmatem, ale námětem možného zpracování.

Přístupné pro: Vzory pro školky

Možnosti obsahové struktury ŠVP - vzorGarance

8.12.2021, Mgr. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Třídní vzdělávací program - předloha obsahuGarance

19.3.2020, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Rámcový vzdělávací program pro MŠGarance

15.1.2020, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Evaluace podnětného prostředí - dotazníkGarance

12.3.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzděláváníGarance

10.2.2018, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Přístupné pro: Vzory pro školky

Vzor oznámení zákonného zástupce - ukončení individuálního povinného předškolního vzděláváníGarance

31.5.2017, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle ustanovení § 34a odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji ukončení individuálního vzdělávání…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Ověření úrovně očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání povinné předškolní docházky - vzor výzvyGarance

25.5.2017, JUDr. Hana Poláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonný zástupce dítěte je povinen dostavit se do mateřské školy k ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání upravená v ustanovení § 34b odst. 3 školského zákona – individuální vzdělávání: „Ředitel mateřské školy…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciálních školáchGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zásady pro zpracování ŠVP v mateřských školách jsou podrobněji rozvedeny v Manuálu pro přípravu školních (třídních) vzdělávacích programů (2005), a to v podobě, která se týká především běžných škol. Pro potřeby speciálních mateřských škol bylo třeba některé…

Přístupné pro: Vzory pro školky

Hodnocení v pojetí RVP PVGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky

Národní strategie ochrany práv dětíGarance

21.1.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: Vzory pro školky
Nahrávám...
Nahrávám...