dnes je 15.6.2024

Input:

Desatero k provozu mateřské školy - informace pro rodiče (platné ve všech krajích České republiky)

6.5.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.15.2
Desatero k provozu mateřské školy - informace pro rodiče (platné ve všech krajích České republiky)

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

1. Musí mít dítě v mateřské škole ochranu úst a nosu?

Zařízení předškolní výchovy a vzdělávání mají v rámci povinnosti zakrytí úst a nosu výjimku. Děti v mateřské škole tedy při pobytu v mateřské škole, nemusí mít ochranu úst a nosu. Tato výjimka však neplatí pro zákonné zástupce, kteří jsou povinni mít zakrytá ústa a nos respirátorem, vždy při vstupu do mateřské školy, nevstupovat do prostoru třída dodržovat vzdálenost minimálně 1,5 metru při komunikaci se zaměstnanci mateřské školy.

2. Jaké situace mohou přerušit provoz mateřské školy?

O uzavření mateřské školy může rozhodnout ředitelka příspěvkové organizace (na základě

doporučení orgánu ochrany veřejného zdraví). Mateřskou školu může uzavřít zřizovatel školy či mimořádná opatření Vlády České republiky.

3. Má zákonný zástupce v případě uzavření mateřské školy z důvodu karantény nárok

na tzv. ošetřovné?

Zákonný zástupce má nárok na čerpání ošetřovného v případě uzavření mateřské školy z důvodu karanténních opatření. Doporučujeme informovat se na okresní správě sociálního zabezpečení v Ostravě. Ošetřovné není možné čerpat současně s čerpáním peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku.

4. Je-li zákonný zástupce dítěte v karanténě, může dítě do mateřské školy?

V případě výskytu covid-19 v domácnosti či v případě karanténních opatření není možné, aby dítě navštěvovalo mateřskou školu. Je taktéž naprosto vyloučeno, aby osoba covid pozitivní či v karanténě dítě přiváděla či vyzvedávala v mateřské škole. Zároveň upozorňujeme, že je nepřípustné zatajovat informace týkající se karanténních opatření v rodině či výskyt covid-19 mateřské škole. Na základě § 22 odst. 3 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) jsou zákonní zástupci povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání.

5. Může dítě s nachlazením a bez teploty do mateřské školy?

S přihlédnutím k vývoji epidemické situace není možné, aby bylo do mateřské školy přijato dítě, které má zjevné projevy infekčního onemocnění. V tomto případě není zvýšená teplota směrodatným ukazatelem. Do mateřské školy nemůže být přijato dítě s projevy kašle, rýmy, změn na kůži, průjmem, zvracením a se zvýšenou teplotou (nad 37° C).

6. Má-li dítě projevy infekčního onemocnění v průběhu pobytu v mateřské škole, jak

bude mateřská škola postupovat?

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy budou postupovat dle doporučení Ministerstva mládeže a tělovýchovy,

Nahrávám...
Nahrávám...