dnes je 15.6.2024

Input:

Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání

31.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.7
Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může podle § 35 ŠZ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

  • se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

  • zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

  • ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

  • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Na ukončení se může individuálně dohodnout zákonný zástupce dítěte s ředitelkou mateřské školy například také v případech přijetí dítěte do jiné mateřské školy, stěhování apod., kdykoliv v průběhu školního roku.

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.

Vzor

Dohoda o ukončení předškolního vzdělávání

Smluvní strany

Mateřská škola:....................................................................("dále jen MŠ"),zastoupená.............................. .

na místě poskytovaného vzdělávání (dále jen MŠ) ..........................................................

a

zákonný zástupce dítěte.......................................................................................................

Kontaktní

Nahrávám...
Nahrávám...