dnes je 15.6.2024

Input:

Evidenční list pro dítě v MŠ v češtině/ukrajinštině

25.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.11
Evidenční list pro dítě v MŠ v češtině/ukrajinštině

Vzor

EVIDENČNÍ LIST PRO DÍTĚ V MŠ/
ОБЛІКОВА КАРТКА ДИТИНИ У ДИТЯЧОМУ САДКУ:__________________________

Jméno a příjmení dítěte/
Ім‘я та прізвище дитини:..............................................................................

Adresa/
Адреса:.......................................................................................................

PSČ/
Поштовий індекс:.................................E-mail: ................................................

Datum narození/Дата народження: ...................................

Rodné číslo/ Інд. номер: ................................................

Stát.obč./ Громадянство: ..............................................

Zdravotní pojišťovna/ Мед. страхова компанія: .....................................................

Mateřský jazyk/ Рідна мова: ..............................................................................

Matka/ Мати Otec/ Батько

Jméno a příjmení/
Ім‘я та прізвище

................................................ .............................................

Adresa/ Адреса:
................................................ .............................................

................................................ .............................................

Telefon/ Телефон:

................................................ .............................................

................................................ .............................................

Zaměstnavatel/ Роботодавець:

................................................ .............................................

Telefon/ Телефон:

................................................ .............................................

Jméno a příjmení sourozenců, rok narození/
Ім‘я та прізвище сестер і братів, рік народження: .................................................................................................................

..................................................................................................................

Adresa-telefon při náhlém onemocnění dítěte/
Адреса - телефон у разі

Nahrávám...
Nahrávám...