dnes je 18.6.2024

Input:

Informace o zpracování osobních údajů

24.9.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.5.5
Informace o zpracování osobních údajů

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Informace o zpracování osobních údajů

v Název školy dle zřizovací listiny

INFORMACE JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBOVÉM PORTÁLU NÁZEV ŠKOLY DLE ZŘIZOVACÍ LISTINY http://www.XXX-YYYYYYYYYY.cz .

Název školy dle zřizovací listiny (dále jen "škola") je příspěvkovou organizací Název zřizovatele, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je poskytování základního vzdělávání (vzdělávání základů vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech u ZUŠ, ...).

Škola zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Škola je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

1. přijímání uchazečů ke vzdělávání,

2. vzdělávání.

Kontaktní adresa správce:

Název školy dle zřizovací listiny

se sídlem Adresa školy

IČ: xxxxxxxxxxxx

telefon: +420 xxx xxx xxx,

e-mail xxxxx@yyyyyyyyyy.cz

ID datové schránky: pppppppp

Škola na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení pověřence pro OOÚ, Adresa

mobil: +420 xxx xxx xxx,

e-mail: poverenec.oou@xxxxxxxxxxx.cz,

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na

Nahrávám...
Nahrávám...