dnes je 18.6.2024

Input:

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou nepedagogického pracovníka - komentář

24.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6.10.2
Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou nepedagogického pracovníka – komentář

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Pracovní poměr nepedagogického pracovníka na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou na dobu určitou upravuje obecná právní úprava v § 39 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen ZP), podle něhož

  • doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a

  • ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát.

Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Sjedná-li zaměstnavatel se zaměstnancem dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou

  • v rozporu s těmito ustanoveními a

  • oznámil-li zaměstnanec před uplynutím sjednané doby písemně zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával,

platí, že se jedná o pracovní poměr na dobu neurčitou.

Návrh na určení, zda byly splněny příslušné podmínky, mohou zaměstnavatel i zaměstnanec uplatnit u soudu nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit uplynutím sjednané doby.

Vybrané aspekty pracovního poměru na dobu neurčitou

Maximální doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou

  • ZP§ 39 odst. 2: doba trvání pracovního poměru mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky.

Minimální doba trvání jednoho pracovního poměru na dobu určitou

  • není stanovena.

Počet opakování, prodloužení

  • ZP§ 39 odst. 2: nejvýše 2 opakování, prodloužení.

Maximální celková doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami

  • ZP§ 39 odst. 2: 9 let (3 + 3 + 3 roky).

K pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží

  • ZP§ 39 odst. 2: od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let.

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou

Na uzavírání pracovního poměru na dobu určitou nemá vliv vymezení druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě. Omezujícím pravidlům uzavírání pracovního poměru

Nahrávám...
Nahrávám...