dnes je 15.6.2024

Input:

Jmenování vedoucí učitelky MŠ v příspěvkové organizaci

22.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.5.2
Jmenování vedoucí učitelky MŠ v příspěvkové organizaci

JUDr. Hana Poláková

Vzor

Jmenovací dekret vedoucí učitelky MŠ v příspěvkové organizaci

Příspěvková organizace se skládá z několika organizačních útvarů, v jejichž čele stojí vedoucí zaměstnanci jmenovaní ředitelem školy v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 písm. f) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené by mělo vyplývat z organizačního řádu příspěvkové organizace. Předpokládejme, že příspěvková organizace se bude skládat minimálně ze tří organizačních útvarů – mateřská škola, základní škola, školní jídelna (poskytování stravovacích služeb je povinnou součástí předškolního vzdělávání), provozní útvar zastřešující provozní a správní zaměstnance školy. Může tam být i další organizační útvar zajišťující zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu.

V čele těchto organizačních útvarů bude stát vždy vedoucí zaměstnanec jmenovaný ředitelem školy. Vykonávat práci vedoucího zaměstnance bude tedy na základě jmenovacího dekretu, který bude obsahovat:

  1. Formální náležitosti – hlavičkový papír, identifikace zaměstnavatele (název příspěvkové organizace a jméno ředitele, který za tuto příspěvkovou organizaci jedná), identifikace jmenované osoby (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště), jmenovat s odkazem na ustanovení § 33 odst. 3 písm. f) zákoníku práce, datum vyhotovení jmenovacího dekretu (nejpozději v den nástupu na pozici vedoucí učitelky mateřské školy), vlastnoruční podpis ředitele, razítko organizace;
  2. Podstatné náležitosti jmenovacího dekretu:
  3. druh práce (například vedoucí učitelka mateřské školy)
  4. místo výkonu práce (není nutno uvádět, pokud jmenovací dekret mění dříve sjednanou pracovní smlouvu; jde tedy o případ, kdy učitelka vykonávající práci na základě pracovní smlouvy je následně jmenována na vedoucí pozici vedoucí učitelky mateřské školy a dochází tedy pouze ke změně obsahu původně sjednaného pracovního poměru – nový druh práce)
  5. datum nástupu do práce – od kdy bude pozici vedoucí učitelky zastávat.

Spolu se jmenovacím dekretem obdrží vedoucí učitelka platový výměr, kdy vedle platového tarifu určí zaměstnavatel nárokový příplatek za vedení. Stupeň řízení se bude odvíjet od skutečnosti, zda vedoucí učitelka řídí pouze práci podřízených zaměstnanců (2. stupeň řízení), nebo řídí práci i vedoucího zaměstnance (3. stupeň řízení). Správnost stanovení platového stupně

Nahrávám...
Nahrávám...