dnes je 26.2.2024

Input:

Nové šablony OP JAK a vzdělávací akce - otázky a odpovědi

25.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.47
Nové šablony OP JAK a vzdělávací akce – otázky a odpovědi

Ing. Jan Šašek, Verlag Dashöfer

Jaké jsou základní rysy šablon?

Vyberete ze seznamu aktivit, realizaci vykážete ve zjednodušené zprávě o realizaci a nárokujete předem definované náklady na realizaci. Ke kontrole nemusíte předkládat účetnictví Vaší školy, ani se nedokládají žádné daňové či účetní doklady. Nárok na dotaci vzniká vždy po schválení realizované a vykázané aktivity.

Do kdy a jak je potřeba žádost o podporu z OP JAK podat?

Datum uzávěrky je 28. dubna 2023. Zde můžete zažádat o finanční podporu pro Vaši školu. Žádosti se podávají elektronicky v novém ISKP21+, podmínkou je vyplnění evaluačního dotazníku.

Musí se Vaše škola na aktivitě finančně podílet?

Školy se nemusejí na finanční podpoře podílet, je zajištěno 100% financování aktivit.

Kdo může podat žádost o podporu z OP JAK?

Mateřské, základní a základní umělecké školy a pedagogicko-psychologické poradny. Dále školská zařízení, jako jsou školní družiny, školní kluby a střediska volného času.

Jaké aktivity jsou na výběr?

Projekty nabízejí další aktivity personální podpory, vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků, inovativní formy vzdělávání dětí, podporu dětí s odlišným mateřským jazykem a jiné. Účast na vzdělávacích kurzech patří do aktivit "Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání".

Jaký je minimální rozsah vzdělávacího kurzu?

Minimální rozsah kurzu je 8 hodin pro jednoho pracovníka. Tuto časovou dotaci vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání. Vzdělávání může být prezenční nebo on-line formou.

Jak doložit účast na vzdělávacím kurzu?

Účast doložíte potvrzením o absolvování vzdělávání, v případě on-line kurzu postačí snímek obrazovky (print screen).

Musí být kurz akreditován u MŠMT?

Vzdělávací kurz nemusí být akreditován u MŠMT.

Jaký je minimální a maximální rozpočet?

Rozpočet nesmí být

Nahrávám...
Nahrávám...