dnes je 16.7.2024

Input:

Odstoupení od pracovní smlouvy

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.8
Odstoupení od pracovní smlouvy

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

V .............. dne ..................

Věc: Odstoupení od pracovní smlouvy

Vážený pane,

dne .............. jste uzavřel s naší školou pracovní smlouvu, na základě které jste měl na naší škole vykonávat práci na pozici .................... (dále jako "Pracovní smlouva“). Jako den nástupu do práce byl sjednán ..................

Vzhledem ke skutečnosti, že jste ve sjednaný den nástupu do práce nenastoupil, aniž by Vám v tom bránila překážka v práci, a o takové překážce jsme se ani do jednoho týdne nedozvěděli, odstupujeme tímto v souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů od Pracovní smlouvy.

............................................................

(zaměstnavatel)

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto odstoupení.

V .................... dne ..................

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

Dnem nástupu do práce vzniká mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracovní poměr. Pokud by zaměstnanec nenastoupil ve sjednaný den nástupu do práce, aniž by mu v tom bránila překážka v práci (např. nemoc), nebo se zaměstnavatel do jednoho týdne o takové překážce nedozví, pak

Nahrávám...
Nahrávám...