dnes je 15.6.2024

Input:

Odvolání proti rozhodnutí

9.5.2021, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.84
Odvolání proti rozhodnutí

Vzor

ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ

ustanovení § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvu zdravotnictví ČR v Praze – hlavnímu hygienikovi ČR

prostřednictvím

Krajské hygienické stanice .................................................

Dne:

Věc: Odvolání proti rozhodnutí ze dne:

č.j.:

Výše citovaným rozhodnutím mi byla podle § ................. zákona č..............................uložena pokuta

ve výši ................. . Proti uložené pokutě podávám

odvolání

které odůvodňuji následovně:                                                                        ___________________

Nahrávám...
Nahrávám...