dnes je 15.6.2024

Input:

Organizace pedagogických rad - vzor pozvánky na pedagogickou radu

4.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2.5.7
Organizace pedagogických rad – vzor pozvánky na pedagogickou radu

Mgr. Lenka Polášková

Pedagogické rady patří do oblasti nástrojů vnitřní komunikace v organizaci. Aby byla pedagogická rada efektivní, musí mít předem zcela jasně a konkrétně definované cíle, průběh musí být srozumitelný a zřetelný pro všechny přítomné, důležité je časové nastavení harmonogramu a věcná diskuse pouze o předem stanovených tématech. Pedagogickou radu vždy vede pouze jedna osoba.

Ve školském zákoně (č.561/2004 Sb.) naleznete v ustanovení § 28 odst. 1 povinnost vedení záznamů z pedagogických rad.

Pozor na nesprávnou terminologii! Pedagogická rada NENÍ porada! Pedagogickou radu tvoří pouze pedagogičtí pracovníci, tedy třídní učitelky, asistenti pedagoga, ředitelka školy případně její zástupkyně. Součástí pedagogické rady tedy nejsou provozní a nepedagogičtí pracovníci. Pedagogická rada rozhoduje o významných záležitostech, spojených s výchovně – vzdělávacím procesem v nejširším rámci a usnáší se společně na závěrech.

Výstupem z pedagogické rady je zápis o průběhu a závěr. Součástí je také prezenční listina účastníků. Žádná první norma nedefinuje četnost pedagogických rad ve školním roce. Obvykle je však pravidelné setkávání v rámci čtvrtletí.

Podle znalosti procesů organizace, ředitelka individuálně, na základě svého uvážení stanovuje v počátku školního roku "plán pedagogických rad".

Hlavními cíli pedagogické rady je obvykle kompletace splněných cílů, definovaných na strukturované období, rozdělení úkolů na následující období, definování rizik a problémových oblastí ve škole, projektu, organizaci, motivace pedagogického týmu pro další období, úkol, cíl.

Mezi nejčastější "nešvary" pedagogických rad patří nahodilý průběh, nerespektování času zahájení a zakončení, řešení soukromých záležitostí, zdlouhavý průběh, využití pedagogické rady jako prostředku vzájemného vyřizování konfliktů. Velmi efektivní je rozdělení rolí.

Nahrávám...
Nahrávám...