dnes je 15.6.2024

Input:

Oznámení zákonného zástupce - zahájení individuálního vzdělávání MŠ

30.8.2023, Zdroj: Verlag Dashöfer

11.34
Oznámení zákonného zástupce – zahájení individuálního vzdělávání MŠ

Vzor

Podle ustanovení § 34b odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuji individuální vzdělávání dítěte:

Jméno a příjmení dítěte:

Rodné číslo:

Bydliště (u cizince místo pobytu):

Období individuálního vzdělávání od................ do ...............

Dítě bylo přijato do mateřské školy :

Důvody pro individuální vzdělávání dítěte:

                                                                                                             


                                                                                                                                           

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště:

Dne:

Kontakt:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

Nahrávám...
Nahrávám...