dnes je 18.6.2024

Input:

Oznámení závad v pracovních podmínkách

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.4
Oznámení závad v pracovních podmínkách

 

 

Zaměstnavatel (škola):

..............................................

adresa: ..................................

 

 

Oznámení závad v pracovních podmínkách

 

 

Vážený pane řediteli,

 

na základě pracovní smlouvy, kterou jsem uzavřel dne 2. ledna 2008 s Vaší školou, pracuji na Vaší škole jako školník.

 

Dne 5. ledna 2011 jsem uzavřel s Vaší školou dohodu o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených mi k vyúčtování. Na základě této dohody o odpovědnosti jsem pak převzal odpovědnost k zásobám materiálu nacházejícím se ve školním skladu na adrese Voršilská 12, Praha 1. Zásoby materiálu byly sepsány v inventarizačním soupisu ke dni uzavření dohody o odpovědnosti. Dále jsem se v dohodě zavázal převzít odpovědnost k dalším zásobám materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdím.

 

Dne 2. ledna 2013 uzavřela pracovní poměr s Vaší školou paní Alena Vránová, ekonomka. Paní Vránová obdržela klíče a má volný přístup do skladu, kde může bez mého vědomí disponovat se zásobami, které mi byly svěřeny do dispozice a za něž nesu odpovědnost. S ohledem na tuto skutečnost Vám oznamuji, že tuto skutečnost považuji za závadu v pracovních podmínkách, která mi brání, abych řádně hospodařil se svěřenými zásobami materiálu a žádám Vás tímto o nápravu. Navrhuji, aby buď byla uzavřena dohoda o společné odpovědnosti tak, aby odpovědnost za zásoby převzala i výše uvedená zaměstnankyně paní Alena Vránová, nebo aby jí byl zamezen přístup do skladu v době mé nepřítomnosti ve skladu.

 

Upozorňuji Vás na to, že v případě, že dojde ke schodku na svěřených zásobách materiálu v

Nahrávám...
Nahrávám...