dnes je 15.6.2024

Input:

Plán opatření mateřské školy při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.5.10
Plán opatření mateřské školy při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu

 

 

VZOR

Plán opatření mateřské školy při vzniku mimořádné události a vyhlášení krizového stavu

 

podle vyhlášky MŠMT ČR č. 281/2001 Sb., která je prováděcí vyhláškou pro § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, v platném znění

 

A) Základní část

 

1) Informační část

 

Název, adresa:

Mateřská škola ...

 

Statutární zástupce: ...

 

Předpisy a dokumenty týkající se provozu školy

Soubor organizačních norem školy

Dokumentace BOZP

Prověrky BOZP

Požární předpisy

Revizní zprávy

Popis areálu a okolí

 

Mateřská škola ... popis .... je pavilónového typu, všechny pavilony jsou vzájemně propojeny a jsou průchozí. V hlavním pavilonu jsou v přízemí 2 třídy a v 1. poschodí 2 třídy.V hospodářském pavilonu je školní kuchyně, šatny zaměstnanců a sklady. Hospodářský pavilon je podsklepený, v suterénu je keramická dílna, sklady a kotelna. Objekt je napojen na centrální horkovodní topení.

 

Situační nákres viz přílohu č. 1

 

Kapacita mateřské školy

 

Mateřská škola ... má ... zaměstnanců.

MŠ ... má kapacitu ... dětí, zapsaných ... dětí.

 

Vnitřní organizační systém MŠ (nadřízenost, podřízenost)

 

Ředitelka MŠ ............................

Statutární zástupce ředitelky MŠ ............................

Vedoucí školního stravování ............................

Školník ............................

Uklízečky ............................

 

Systém organizace a řízení mateřské školy - viz přílohu č. 3

 

2) Možné zdroje rizik

 

Uvnitř školy

 

- požár - el. zkrat, nesprávná manipulace s plynovými hořáky na sporáku

- výbuch plynu v kuchyni

- výbuch plyn. kotle

- davová panika při opouštění prostor

- epidemie, nákaza

 

Vně areálu školy

 

- únik nebezpečné látky přepravované po silnici

- nástražný výbušný systém

- požáry sousedních budov

- tlaková vlna jako následek výbuchu

- vichřice, mrazy, bouřka

- chemické a biologické napadení - teroristický útok

 

Poznámka: konzultováno s HZS ÚO ČR

 

3) Záchranné a zásahové prostředky

 

Krizový štáb školy

 

ředitelka velitel

 

zástupkyně ředitelky náhradník: pověřená učitelka

 

hospodářka školy náhradník: pověřená kuchařka

 

Úkoly jednotlivých řídících pracovníků

 

Ředitelka

1. Řídí krizový štáb školy v přípravě i v řešení mimořádné události (dále jen MU).

2. Určuje svého zástupce v případě nepřítomnosti.

3. Plně odpovídá za vydaná rozhodnutí a za přípravu a řešení MU.

 

Zástupkyně ředitelky

1. Odpovídá za svěřenou oblast v přípravě i řešení MU.

2. Koordinuje a řídí činnosti spojené s řešením MU.

3. Podává informace ředitelce o provedených opatřeních.

4. Provádí stručný časový zápis o provedených opatřeních.

5. Zajišťuje spojení se zákonnými zástupci dětí.

 

Hospodářka

1. Odpovídá za přípravu a provádění podpůrných činností k řešení MU (zásobování potravinami a pitnou vodou).

2. Zajišťuje provedení nezbytných technických opatření vedoucích k zamezení vzniku havárie (uzavření hlavních uzávěrů vody, plynu, el. energie apod.).

3. Zabezpečuje zálohy dat (účetnictví, školní matrika, personalistika).

 

Další činnosti pověřených pracovníků

 

Učitelka + uklizečka

Vydávají prostředky PIO.

 

Učitelka + uklizečka

Neprodleně uzavřou, popřípadě utěsní, dveře a okna.

 

Učitelka

Urychleně informuje zaměstnance školy o MU a případném přesunu do úkrytu.

 

Systém spojení pracovníků školy a komunikace

 

MŠ: tel. číslo ..............................

 

Informace o havarijních číslech na vývěskách v ředitelně, kanceláři hospodářky, šatně učitelek

 

Městský úřad - odbor školství: tel. číslo .............................

 

Náhradní způsob komunikace - soukromé mobilní telefony zaměstnanců

 

Pracovník 1

Pracovník 2

Pracovník 3

Nahrávám...
Nahrávám...