dnes je 18.6.2024

Input:

Pracovní náplň - administrativní a spisový pracovník, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.5
Pracovní náplň – administrativní a spisový pracovník, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce administrativní a spisový pracovník  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.2.1 Administrativní a spisový pracovník - 1.01.01.  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 1.–9.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

1. platová třída

1. Přenášení nebo jiné manipulace s písemnostmi nebo kancelářskými pomůckami a materiálem.

2. platová třída

1. Zaprotokolovávání písemností a vedení jejich evidence.

2. Pořizování dat na nosná media.

3. platová třída

1. Vykonávání různorodých administrativních prací podle obvyklých postupů nebo rámcových instrukcí.

2. Opisování textů z rukopisů nebo psaní podle diktátů nebo zvukových záznamů.

3. Skenování dokumentů včetně vizuální kontroly.

4. platová třída

1. Práce s textovým editorem.

2. Zajišťování chodu podatelny a výpravny.

3. Vedení spisové evidence a příprava skartačního řízení podle příslušných předpisů. Vyhledávání a poskytování uložené spisové dokumentace podle stanovených postupů.

5. platová třída

1. Zajišťování skartačního řízení.

2. Zajišťování chodu elektronické podatelny.

3. Vedení spisové evidence obsahující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně jejich ukládání a přípravy skartačního řízení podle příslušných předpisů.

4. Práce s databázovým systémem nebo tabulkovým procesorem včetně vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem a vytváření předprogramovaných tabulek, grafů apod.

6. platová třída

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty.

2. Zajišťování skartačního řízení materiálů obsahujících utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů.

4. Provádění doručování a úkonů prostřednictvím datových schránek ve stanoveném rozsahu.

7. platová třída

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace nebo údaje chráněné podle příslušných právních předpisů nebo koordinace více spisoven.

2. Komplexní zajišťování spisové služby elektronicky a zajišťování doručování a provádění úkonů prostřednictvím datových schránek.

8. platová třída

1. Komplexní zajišťování spisové služby a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně koordinace činností více spisoven.

2. Usměrňování a koordinace spisové služby včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

9. platová třída

1. Komplexní koordinace a metodické usměrňování rozsáhlé spisové služby (více spisoven) a předarchivní péče o dokumenty zahrnující utajované informace a údaje chráněné podle příslušných právních předpisů včetně zpracovávání návrhů příslušných vnitřních předpisů (spisový řád).

2. Příprava, zajišťování a sledování provozu elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů v certifikovaných a necertifikovaných systémech určených pro práci s utajovanými i neutajovanými dokumenty v analogové a digitální podobě. Odborná pomoc uživatelům elektronických systémů spisové služby, popřípadě dalších systémů pro správu dokumentů pracujících s utajovanými i neutajovanými dokumenty v digitální podobě.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. řediteli, zástupci ředitele 
řídí doplnit 
Nahrávám...
Nahrávám...