dnes je 24.5.2024

Input:

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.6
Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se sociálním znevýhodněním (8. platová třída)

Mgr. Martin Kaplán

PRACOVNÍ NÁPLŇ ASISTENTA PEDAGOGA U ŽÁKA SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM (8. PLATOVÁ TŘÍDA)

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, XYZ, příspěvková organizace

Náplň práce

asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním

8. platová třída

Jméno a příjmení:

Pracovní úvazek:

Hlavní činnost: asistent pedagoga

Vzdělávací a výchovná činnost podle přesně stanovených postupů a pokynů učitele nebo vychovatele zaměřená na speciální vzdělávací nebo specifické výchovné potřeby dítěte, žáka nebo skupiny dětí a žáků.

  1. Spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy při realizaci výchovné a vzdělávací činnosti (spolupráce s učitelem při výkladu učební látky, poskytuje individuální podporu žákům v průběhu výuky, účastní se náslechů v hodinách).
  2. Usnadňuje adaptaci dítěte se sociálním znevýhodněním na podmínky školy (prohlubování a upevňování základních návyků sociálních, pracovních a hygienických).
  3. Zvýšenou péči věnuje žákům se sociálním znevýhodněním zejména tím, že rozvíjí jejich kompetence k učení, kompetence sociální, osobnostní a pracovní, které vycházejí ze školního vzdělávacího
Nahrávám...
Nahrávám...