dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)

15.6.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

19.10
Pracovní náplň asistenta pedagoga u žáka se zdravotním postižením (6. platová třída)

Mgr. Martin Kaplán

PRACOVNÍ NÁPLŇ ASISTENTA PEDAGOGA U ŽÁKA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (6. PLATOVÁ TŘÍDA)

PRACOVNÍ NÁPLŇ od
Příspěvková organizace: Základní škola, mateřská škola a praktická škola
Druh práce: asistent pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
Položka katalogu prací: 02.16.05
Platová třída: 6.
Jméno zaměstnance:

V náplni práce jsou používány termíny dítě, žák (dále jen „žák”), ředitel, učitel, vychovatel, asistent pedagoga, psycholog, speciální pedagog, dětský lékař, pracovník, metodik, koordinátor, apod. V rámci těchto formulací se rozumějí vždy obě genderové varianty.

Náplň práce:

Výchovné práce zaměřené na zkvalitnění společenského chování dětí/žáků (dále jen „žák”). Výchovné práce zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických a jiných návyků.

Hlavními činnostmi asistenta pedagoga jsou:

  1. pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,
  2. podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,
  3. nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

Dále vykonává:

  1. individuální podporu při stimulačních a relaxačních činnostech, podpůrné služby při kompenzaci jejich
Nahrávám...
Nahrávám...