dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní náplň - školník-správce budov, včetně komentáře

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.18
Pracovní náplň – školník-správce budov, včetně komentáře

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce školník-správce budov  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.6.6.1 technický pracovník 1.04.08  
možné platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 3.–6.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce (popř. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí) doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

Vybere se odpovídající platová třída

7. platová třída

3. Sledování a šetření stavu, stupně opotřebení a technické způsobilosti budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení včetně navrhování opatření.

4. Zajišťování údržby a běžných oprav, revizí, prohlídek a prověrek technické způsobilosti.

8. platová třída

1. Samostatné provádění náročných ucelených technických prací nebo zajišťování dílčích odborných technických agend. Samostatné zajišťování technického provozu, montáží, servisních činností a uvádění do provozu technických a technologických zařízení. Technické zajišťování a organizace údržby a oprav technologických zařízení, budov a jiných rozsáhlých majetkových souborů.

2. Komplexní kontrola stavu techniky, zhodnocování technického stavu a zpracovávání zápisů.

3. Zajišťování realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů.

Zaměstnanec je přímo podřízen např. zástupci ředitele 
řídí např. uklízeče, topiče 
samostatně zajišťuje a zpracovává 
 • - koordinaci, plánování, kontrolu a hodnocení práce podřízených zaměstnanců;
 • - zastupování nepřítomných podřízených zaměstnanců;
 • - běžné, resp. specializované práce při opravách a údržbě;
 • - úklid přiděleného úseku;
 • - zabezpečení budov školy, otevírání a zavírání budov;
 • - sleduje a šetří
  1. stav,
  2. stupeň opotřebení a
  3. technickou způsobilost budov, strojů a jednotlivých částí technologických zařízení, navrhuje opatření
 • - zajišťuje
  1. údržbu a
  2. běžné opravy,
  3. revize,
  4. prohlídky a
  5. prověrky technické způsobilosti
 • - samostatně zajišťuje
  1. technický provoz,
  2. montáž,
  3. servisní činnosti a
 • - uvádí do provozu technická a technologická zařízení;
 • - zajišťuje realizace technického zabezpečení objektů včetně elektronických a kamerových systémů;
 • - zajišťuje nákup vymezených čisticích a úklidových prostředků a určeného materiálu k zajištění údržby a drobných oprav, osobních ochranných prostředků;
 • - služby spojené s praním a čištěním ručníků, utěrek a dalších textilií;
 • - evidenci čisticích a úklidových prostředků, osobních ochranných prostředků;
 • - kontrolu používání osobních ochranných prostředků;
 • - vyvěšení státní vlajky v době státních svátků;
 • - evidenci spotřeby vody a energií;
 • - podklady statistických výkazů;
 • - podklady plánů činnosti školy;
 • - hodnocení práce podřízených zaměstnanců;
 • - evidenci pracovní doby podřízených zaměstnanců.
 

zaměstnanec převzal dne .........................................

podpis zaměstnance

Nahrávám...
Nahrávám...