dnes je 15.6.2024

Input:

Pracovní náplň zástupce ředitele mateřské školy

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.33
Pracovní náplň zástupce ředitele mateřské školy

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

zaměstnavatel Název školy podle zřizovací listiny 
druh práce zástupce ředitele mateřské školy  
položka nařízení vlády č. 222/2010 Sb. 2.16.1.  
platové třídy podle NV č. 222/2010 Sb. 10., 11., 12.  
platová třída, do které je zaměstnanec zařazen vybere se odpovídající platová třída 
nejnáročnější požadovaná práce, resp. nejnáročnější práce, kterou zaměstnanec řídí doplní se jedna platová třída, do které je zaměstnanec zařazen 

10. platová třída

1. Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních vzdělávacích plánů.

11. platová třída

1. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně jejich koordinace v regionu.

12. platová třída

4. Tvorba koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich koordinace v rámci kraje.

Zaměstnanec je přímo podřízen řediteli mateřské školy  
řídí učitele mateřské školy, asistenty pedagoga  
Nahrávám...
Nahrávám...