dnes je 18.6.2024

Input:

Předávací protokol ředitele školy

1.9.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.24
Předávací protokol ředitele školy

Mgr. Martin Kaplán

Předávací protokol ředitele školy

Předchozí ředitel školy

jméno a příjmení

datum narození

bydliště

(dále jen Předchozí ředitel)

předává

Nastupujícímu řediteli školy

jméno a příjmení

datum narození

bydliště

(dále jen Nastupující ředitel)

následující

dokumenty v listinné nebo elektronické podobě, inventář a informace související s výkonem funkce ředitele ...1

 • zřizovací listina

 • správa majetku:

  • - účetnictví,
  • - inventarizace majetku,
  • - hospodářská dokumentace,
  • - přístup k účtu u peněžního ústavu,
  • - výpis z účtů u peněžních ústavů kde dni předání,
 • pracovněprávní agenda:

  • - osobní spisy zaměstnanců,
  • - vnitřní předpisy zaměstnavatele,
  • - kolektivní smlouvy,
  • - mzdové účetnictví,
  • - dokumenty související s odborovou organizací,
 • dokumentace v oblasti BOZP:

  • - vyhodnocení rizik,
  • - kniha úrazů,
  • - směrnice při vzniku pracovních úrazů,
  • - směrnice pro vydávání osobních ochranných prostředků (OOPP),
  • - vyhodnocení rizik pro OOPP,
  • - osnovy pro školení BOZP,
  • - kategorizace prací,
  • - zajištění pracovně lékařské péče2,
 • dokumentace v oblasti požární ochrany:

  • - dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
  • - posouzení požárního nebezpečí,
  • - stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
  • - požární řád,
  • - požární poplachové směrnice,
  • - požární evakuační plán,
  • - dokumentace zdolávání požárů,
  • - řád ohlašovny požárů,
  • - tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • - dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
  • - požární kniha,
  • - dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky,
 • školní dokumenty:

  • - rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147 ŠZ,
  • - evidenci dětí, žáků nebo studentů (školní matrika)3,
  • - doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
  • - vzdělávací programy podle § 4 až 6 školského zákona (rámcový a školní vzdělávací program)4,
  • - výroční zprávy o činnosti školy,
  • - třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje
Nahrávám...
Nahrávám...