dnes je 15.6.2024

Input:

Přihláška k předškolnímu vzdělávání

21.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

11.103
Přihláška k předškolnímu vzdělávání

Mgr. Lenka Polášková

Vzor

PŘIHLÁŠKA K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

I. Název mateřské školy:

Č.j.:                                                                                                                                              

Přijato dne:

Rozhodnutí přijetí/nepřijetí dítěte vydáno dne:

Dítě přijato: ano/ne

Odvolání zákonného zástupce: ano/ne.

 

*Vyplňuje mateřská škola.

II. Údaje o dítěti

Jméno a příjmení dítěte:                                                                                       

Datum narození:

Trvalé bydliště:

Národnost:

Mateřský jazyk:

Státní občanství:

 

*Vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

III. Údaje o zákonném zástupci dítěte

Jméno a příjmení zákonného zástupce:                                                                                        

Adresa pro doručování písemností:

Kontaktní telefon:

Kontaktní email:

 

*Vyplňuje zákonný zástupce dítěte.

**Občané EU nebo občané s jiným cizím občanstvím doloží doklad statutu rezidenta, oprávnění – doklad povolující pobyt v ČR.

III. Údaje lékaře dítěte

"Dítě je řádně očkováno v souladu s očkovacím schématem České republiky. A odpovídá ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), v platném znění."

ANO/NE                                                                                                                                          

Doplňující poznámky:


Dítě nemá očkování z důvodů dočasné/trvalé kontraindikace.

Doplňující poznámky:

Dítě má/nemá zdravotní omezení, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání v mateřské škole.

Doplňující poznámky:Datum:
Razítko a podpis registrovaného lékaře:  

*Vyplňuje pediatr dítěte.

"Přihlašuji své dítě k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole."

V                                                            Dne:

Podpis zákonného zástupce dítěte:

Nahrávám...
Nahrávám...