dnes je 15.6.2024

Input:

Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v češtině/ukrajinštině

22.4.2022, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.17.4
Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ v češtině/ukrajinštině

Vzor

INFORMACE / ІНФОРМАЦІЯ

 o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /

про те, що Ваша дитина не була прийнята в дошкільний навчальний заклад

Ředitel/ka mateřské školy, jejíž činnost vykonává / Директор дитячого садка, діяльність якого здійснює ....................................................................................................(název mateřské školy), Vám tímto sděluje, že rozhodl/a o nepřijetí dítěte / цим інформує Вас про те, що Ваша дитина не була прийнята

jméno a příjmení/ ім'я та прізвище: ..........................................

datum narození/ дата народження: ..........................................

registrační číslo přiřazené mateřskou školou/ реєстраційний номер, присвоєний дитячим садком ...................

k předškolnímu vzdělávání ode dne / до дошкільної освіти від..............................

V /м. .............................. dne / дата ..........................

Podpis ředitele nebo pověřeného zaměstnance školy/

Підпис директора або уповноваженого працівника школи

......................................................

"Otisk razítka" (nepovinné)

Komentář pro ředitele škol:

Při nepřijetí se vyhotovuje rozhodnutí v českém jazyce, které se doručuje účastníkovi. Současně s tím ředitel školy zašle účastníkovi sdělení v českém a ukrajinském jazyce, že nebyl přijat.

Nahrávám...
Nahrávám...