dnes je 16.7.2024

Input:

Směrnice zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby

15.9.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.24
Směrnice zaměstnavatele k zápočtu doby očisty do pracovní doby

 

SMĚRNICE ZAMĚSTNAVATELE

K ZÁPOČTU DOBY OČISTY DO PRACOVNÍ DOBY

 

Zaměstnavatel ..............(uvést jeho přesné označení, sídlo, IČ),

jehož jménem jedná ...............

 

 

Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tuto

 

směrnici

 

k zápočtu doby očisty do pracovní doby.

 

1. Do pracovní doby se započítává ....... (uvést konkrétní časový údaj - počet minut) z doby potřebné k osobní očistě po skončení práce zaměstnanců.

2. Ustanovení bodu 1 se vztahuje na zaměstnance ......... (uvést, kterých zaměstnanců se zápočet doby očisty týká - např. podle druhu vykonávané práce, podle pracoviště apod.).

3. Tato směrnice se vydává na dobu .........(nejméně jednoho roku)

4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem ..........

 

 

 

Nahrávám...
Nahrávám...