dnes je 15.6.2024

Input:

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka

3.9.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.5.6.1
Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka

PaedDr. František Havelka, PhD.

Souhlas se zpracováním osobních údajů žáka

Příjmení a jméno žáka:

Správce osobních údajů: Název školy dle zřizovací listiny ..................................................

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Jméno a příjmení pověřence pro ochranu osobních údajů ..................................................

Adresa, telefon, mail pověřence pro ochranu osobních údajů ..............................................

Já, níže podepsaný/á, souhlasím, aby Název školy dle zřizovací listiny v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní údaje mého syna/dcery pro následující účely:

1. Zveřejnění jména a příjmení – lokálně (v prostorách Název školy dle zřizovací listiny a jejich místech poskytovaného vzdělávání na nástěnkách, zprávě o činnosti školy, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti školy.

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v Název školy dle zřizovací listiny a jejich místech poskytovaného vzdělávání.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách Název školy dle zřizovací listiny a jejich místech poskytovaného vzdělávání a všem čtenářům uvedených médií.

2. Zveřejnění jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Název školy dle zřizovací listiny za účelem prezentace její činnosti a úspěchů.

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu X let po ukončení vzdělávání u Název školy dle zřizovací listiny.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Název školy dle zřizovací listiny.

Název školy dle zřizovací listiny nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních údajů, které je neslučitelné s tímto účelem.

3. Pořizování a následné zveřejnění fotografie, zvukových a obrazových záznamů – lokálně (v prostorách Název školy dle zřizovací listiny a jejich místech poskytovaného vzdělávání na nástěnkách, zprávě o činnosti školy, v místním tisku nebo zpravodaji) za účelem prezentace činnosti školy.

Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu X let po ukončení vzdělávání u Název školy dle zřizovací listiny.

Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám,

Nahrávám...
Nahrávám...