dnes je 15.6.2024

Input:

Upozornění zaměstnance na neuspokojivé pracovní výsledky

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.18
Upozornění zaměstnance na neuspokojivé pracovní výsledky

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Zaměstnanec

......................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

V .............. dne ..................

Upozornění zaměstnance na neuspokojivé pracovní výsledky

Vážená paní,

na základě pracovní smlouvy ze dne .............. pracujete na naší škole na pozici (např. uklízečka). Opakovaně jsem obdržel stížnosti na Vaši práci, že úklid není prováděn dostatečně, nejsou vytřené podlahy, nejsou vynesené ve třídách odpadky a podobně. Dne 26. 1. 2024 jsem tedy provedl osobně kontrolu a dospěl jsem ke stejnému závěru.

Z uvedeného důvodu si Vás tedy dovoluji upozornit na skutečnost, že Vaše pracovní výsledky jsou neuspokojivé a vyzývám Vás k neprodlené nápravě, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení tohoto dopisu. Tuto výzvu chápejte jako výzvu ve smyslu § 52 písm. f) ZP. Nedojde-li k nápravě, budu nucen s Vámi rozvázat pracovní poměr výpovědí v souladu s již citovaným § 52 písm. f) zákoníku práce.

S pozdravem

............................................................

(zaměstnavatel)

Níže podepsaný ..................., nar. ..................., bytem ..................., tímto potvrzuje převzetí tohoto dopisu.

V .................... dne ..................

......................................................

zaměstnanec

Komentář:

Zaměstnavatel může se zaměstnancem ukončit pracovní poměr pouze z důvodů uvedených v § 52 zákoníku

Nahrávám...
Nahrávám...