dnes je 15.6.2024

Input:

Vzorový cestovní příkaz

1.3.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.4.0.11 Vzorový cestovní příkaz

Ing. Anna Matoušková

Vzor ke stažení zde

Tabulka


    Cestovní příkaz
pro zahraniční pracovní cestu
 
     
Firma:   Osobní číslo     
 Útvar     
 1. Příjmení, jméno, titul  Telefon, linka      
  Pracovní doba:      
   2. Bydliště        
Počátek cesty (místo, datum, hod.)  Místo jednání  č. příkazu ZPC  Účel cesty  konec cesty (místo, datum)  
               
3. Spolucestující  
4. Určený dopravní prostředek (u vlastního vozidla druh, SPZ a přiložit kopii technického průkazu)  
   
5. Povolená záloha cest. výdajů (měna)   vyplacena dne     pokladní doklad číslo     
6. Sazba celodenního stravování (měna)    kapesné   %      
7. Celodenní bezplatné stravování poskytnuto ve dnech          
8. Částečné bezplatné stravování poskytnuto           
              
   ANO  dne     snídaně     oběd     večeře     
      dne     snídaně     oběd     večeře     
      dne     snídaně     oběd     večeře     
      dne     snídaně     oběd     večeře     
      dne     snídaně     oběd     večeře     
   NE  stravování nebylo poskytnuto  
      
VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY         
             
  Přejezd státní hranice z ČR           
              
stát   dne v hodin  použitý dopravní prostředek  jízdné  nocležné   stravné  nutné vedlejší výdaje  celkem Kč  
ČR  odjezd                       
překročení státní hranice z ČR                         
              
dne  stát:     stravné  kapesné      
od     celkem hodin pobytu            
do            
dne  stát:     stravné  kapesné      
od     celkem hodin pobytu            
do            
dne  stát:     stravné  kapesné      
od     celkem hodin pobytu            
do            
dne  stát:     stravné  kapesné      
od     celkem hodin pobytu            
do            
dne  stát:     stravné  kapesné      
od     celkem hodin pobytu            
do            
Výdaje na ubytování v zahraničí (měna)       doklad č.        
Nutné vedlejší výdaje v zahraničí (měna)       doklad č.        
              

Tabulka


 VYÚČTOVÁNÍ PRACOVNÍ CESTY       
   Přejezd státní hranice do ČR           
              
stát   dne v hodin  použitý dopravní prostředek  jízdné  nocležné   stravné  nutné vedlejší výdaje  celkem Kč  
ČR  překročení státní hranice do ČR                       
příjezd                         
              
              
Nárok celkem (měna)              
              
              
Zjištění rozdílu mezi přidělenými prostředky ve formě zálohy a skutečně vynaloženými prostředky    
              
   Záloha (měna)                  
   Skutečné čerpání, nárok (měna)                  
   Vráceno zaměstnavateli                 
   Doplatek pracovníkovi                 
              
   K vyúčtování zahraniční cesty připojuji       dokladů.       
   Prohlašuji, že jsem všechny údaje uvedl úplně a správně          
              
              
            
    
datum a podpis pracovníka  datum a podpis   datum a podpis pracovníka,     
 nadřízeného pracovníka   který upravil vyúčtování     
              
              
   účetní záznamy            
         datum  číslo dokladu  částka  měna     
   záloha                    
   vratka zálohy                    
   vyúčtování devizová pokladna                    
              
   vyúčtování korunová pokladna            
         datum  číslo dokladu  částka  měna     
   přeplatek              Kč     
   doplatek              Kč     
              
   Použitý dopravní prostředek uvádějte ve zkratce:          
   O - osobní vlak MOS - motocykl služ. L - letadlo
R - rychlík AUS - auto služební P - pěšky
A - autobus AUV - auto vlastní S - spolujízda  
       
          
          
          
              
              
              
              
Nahrávám...
Nahrávám...